Tra cứu thông tin kế hoạch thi
Tra cứu thông tin kế hoạch ngày thi
Nhập mã sinh viên:
Họ và tên sinh viên: Trần Tuyết Nhung
Mã sinh viên: 0546070340
Lớp: TCĐH Kế toán 9_K5
STT
Môn thi Ngày thi Ca thi SBD Lần thi Phòng thi Địa điểm Ghi chú
1 Triết học Mác - Lê nin Thứ Tư 16/05/2012 18h 558347 1 904 - A10 Nhà A10
2 Tiếng anh cơ bản Thứ Sáu 18/05/2012 18h 560090 1 901 - A10 Nhà A10
3 Lịch sử kinh tế thế giới Thứ Năm 24/05/2012 18h 566609 1 PM1-QLCL-T9-A10 Nhà A10
4 Kinh tế vĩ mô Thứ Năm 31/05/2012 19h 577676 1 PM1-QLCL-T9-A10 Nhà A10
5 Toán cao cấp C1 Chủ Nhật 03/06/2012 9h 564562 1 605 - A10 Nhà A10
6 Toán chuyên đề 1 ( Xác xuất thốngkê) Thứ Ba 13/11/2012 18h 871040 1 904 - A10 Nhà A10
7 Tâm lý học đại cương-tâm lý học tiêu dùng Thứ Năm 15/11/2012 18h 871878 1 901 - A10 Nhà A10
8 Toán cao cấp C2 Thứ Năm 22/11/2012 18h 874933 1 903 - A10 Nhà A10
9 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Thứ Bảy 24/11/2012 18h 876394 1 601 - A10 Nhà A10
10 Địa lý kinh tế Thứ Hai 26/11/2012 18h 877204 1 PM2-QLCL-T9-A10 Nhà A10
11 Kinh tế vi mô Thứ Tư 28/11/2012 18h 877499 1 PM2-QLCL-T9-A10 Nhà A10
12 Toán chuyên đề 1 ( Xác xuất thốngkê) Thứ Tư 12/12/2012 18h 885309 2 505 - A10 Nhà A10
13 Kinh tế lượng Thứ Hai 06/05/2013 18h 315288 1 903 - A10 Nhà A10
14 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam Thứ Tư 08/05/2013 18h 319150 1 903 - A10 Nhà A10
15 Toán cao cấp C3 Thứ Sáu 10/05/2013 18h 318369 1 901 - A10 Nhà A10
16 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thứ Hai 13/05/2013 18h 320330 1 901 - A10 Nhà A10
17 Thuế Thứ Tư 15/05/2013 19h 322392 1 PM2-QLCL-T9-A10 Nhà A10
18 Toán chuyên đề 2 ( Phương pháp tính) Thứ Sáu 17/05/2013 18h 324039 1 904 - A10 Nhà A10
19 Marketing căn bản Thứ Hai 20/05/2013 18h 325642 1 PM1-QLCL-T9-A10 Nhà A10
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh Thứ Tư 22/05/2013 18h 316422 1 903 - A10 Nhà A10
21 Tư tưởng Hồ Chí Minh Thứ Năm 06/06/2013 18h 341891 2 903 - A10 Nhà A10
22 Chủ nghĩa xã hội khoa học Thứ Hai 10/06/2013 18h 341956 2 903 - A10 Nhà A10
23 Kế toán tài chính 1 Thứ Ba 29/10/2013 18h 574055 1 606 - A10 Nhà A10
24 Thanh toán tín dụng quốc tế Thứ Tư 30/10/2013 18h 574144 1 808 - A10 Nhà A10
25 Kế toán quản trị Thứ Năm 31/10/2013 18h 574794 1 904 - A10 Nhà A10
26 Kế toán thương mại dịch vụ Thứ Hai 04/11/2013 18h 576260 1 903 - A10 Nhà A10
27 Kiểm toán Thứ Hai 11/11/2013 18h 579459 1 901 - A10 Nhà A10
28 Kế toán quốc tế Thứ Tư 13/11/2013 18h 580120 1 904 - A10 Nhà A10
29 Tài chính - Tiền tệ Thứ Sáu 15/11/2013 18h 580530 1 904 - A10 Nhà A10
30 Kế toán tài chính 2 Thứ Ba 14/01/2014 18h 717255 1 904 - A10 Nhà A10
31 Quản trị học Thứ Năm 16/01/2014 18h 723385 1 904 - A10 Nhà A10
32 Phân tích hoạt động kinh tế Thứ Ba 11/02/2014 18h 759483 1 901 - A10 Nhà A10
33 Kế toán hành chính sự nghiệp Thứ Năm 13/02/2014 18h 765897 1 902 - A10 Nhà A10
34 Thi tốt nghiệp chính trị Chủ Nhật 01/06/2014 8h 881415 1 805 - A10 Nhà A10
35 Thi tốt nghiệp phần kiến thức cơ sở ngành (KT) Chủ Nhật 08/06/2014 8h 883071 1 806 - A10 Nhà A10
36 Thi tốt nghiệp chuyên môn (KT) Chủ Nhật 15/06/2014 8h 916932 1 801 - A10 Nhà A10
Chú ý:
(*) Đối với môn thi trắc nghiệm trên giấy, sinh viên mang theo bút chì và tẩy
(*) Các lớp thi đóng tiền văn phòng phẩm phục vụ thi trước giờ thi tại văn phòng TT - QLCL hoặc sử dụng tài khoản tại http://sv.qlcl.edu.vn để nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
(*) Trong trường hợp bị cấm thi, sinh viên có thể tra cứu số tiết nghỉ của mình tại bảng kết quả học tập. Liên hệ với giáo viên trong trường hợp có thắc mắc.
(*) Trường hợp trùng ngày thi, ca thi. Sinh viên có thể đăng ký tham gia ca thi dự phòng do nhà trường tổ chức vào 18h của ngày kế tiếp. (Lưu ý: Đăng ký trước thời điểm thi chính thức 01 ngày)
Liên hệ đăng ký: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10