Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140109031080911CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
2 140116031200801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Lập và phân tích dự án đầu tư
3 140109031080904CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
4 140109031080909CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
5 QS2014.2_2 Trung đội 1 Công tác quốc phòng an ninh
6 QS2014.2_5 Trung đội 10 Công tác quốc phòng an ninh
7 140109031010902TCDH TCĐH CK 1_K9_K9 Công tác quốc phòng, an ninh
8 140109031080920CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
9 140109031080903CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
10 QS2014.2_11 Trung đội 3 Công tác quốc phòng an ninh
11 140102031310801CDDH CĐĐH Công nghệ ÔTÔ 1_K8_K8 Thí nghiệm động cơ ô tô
12 140125031010801CDDH CĐĐH CK 1_K8_K8 Thực hành Hàn
13 140109031080915CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
14 140109031080910CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
15 140109031080908CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
16 140116031030801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế
17 140111031180805CDDH CĐĐH Kế toán 5_K8_K8 Kiểm toán tài chính
18 QS2014.2_29 Trung đội 9 Công tác quốc phòng an ninh
19 140111031180801CDDH CĐĐH Kế toán 1_K8_K8 Kiểm toán tài chính
20 140109031080906CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)