Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 130210041051503 CÐ Điện, điện tử(C04) 3_K15 Phương pháp tính
2 13020803560604 ĐH ĐT 4_K6 Đồ án 1 (ĐTVT)
3 13020803310702 ÐH ĐT 2_K7 Thực hành Điện tử cơ bản 1
4 13020303180604 ĐH CNH 4_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
5 13020303450601 ĐH CNH 1_K6 Thực hành thực tập quá trình thiết bị
6 13020703570604 ĐH Điện 4_K6 Thực tập truyền động điện
7 13020303180603 ĐH CNH 3_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
8 130204041151501 CÐ TKTT(C11) 1_K15 Hình hoạ 1
9 130214041161501 CĐ VNH 1_K15 Kỹ năng thuyết trình (Tiếng Việt)
10 13040103230501 ĐH CK 1_K5_HKP Đồ án công nghệ CTM
11 130203031300801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8 Đồ án môn học Quá trình thiết bị
12 13020303180602 ĐH CNH 2_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
13 13020303450603 ĐH CNH 3_K6 Thực hành thực tập quá trình thiết bị
14 13020704321405 CÐ KTĐ(C04) 5_K14 Thực tập cơ bản máy điện
15 13020303180601 ĐH CNH 1_K6 Đồ án môn học quá trình thiết bị
16 130210041051502 CÐ Điện, điện tử(C04) 2_K15 Phương pháp tính
17 13020204041405 CÐ Ô tô (C03) 5_K14 Đồ án chuyên ngành ôtô 1
18 13020204391401 CÐ Ô tô (C03) 1_K14 Thực hành cơ bản động cơ đốt trong
19 130211041211509 CÐ QTKD Du lịch (C29) 1_K15 Nguyên lý kế toán
20 130214041151501 CĐ VNH 1_K15 Kỹ năng làm việc (Tiếng Việt)