Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Nguyên lý động cơ đốt trong Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Vấn đáp Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160102041251701 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô (C03) 1_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 74 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1731030042 Đặng Văn Ba An             7.5 Đủ điều kiện
2 1731030015 Ngô Khánh An           30    0 Học lại
3 1731030071 Phạm Văn Ba           30    0 Học lại
4 1731030076 Hà Công Bình 7.5              7.3 Đủ điều kiện
5 1731030045 Nguyễn Viết Bình           30    0 Học lại
6 1731030073 Lại Văn Châu             7.5 Đủ điều kiện
7 1731030063 Lương Văn Cung             7.5 Đủ điều kiện
8 1731030017 Bùi Đăng Cường 7.5              7.3 Đủ điều kiện
9 1731030002 Phạm Văn Đạo           30    0 Học lại
10 1731030048 Hoàng Tiến Đạt             7 Đủ điều kiện
11 1731030055 Tăng Quốc Đạt           30    0 Học lại
12 1731030078 Nguyễn Thành Đô 7.5  8.5              8 Đủ điều kiện
13 1731030005 Nguyễn Vinh Dự             7.5 Đủ điều kiện
14 1731030027 Đào Minh Đức 7.5  8.5              8 Đủ điều kiện
15 1731030033 Vũ Việt Đức             7 Đủ điều kiện
16 1731030043 Đinh Đức Dũng             7.5 Đủ điều kiện
17 1731030277 Bùi Văn Dương             7 Đủ điều kiện
18 1731030001 Lại Thế Duy 6.5              7.3 Đủ điều kiện
19 1731030034 Nguyễn Hoàng Hà             8.5 Đủ điều kiện
20 1731030044 Lê Ngọc Hân 7.5  8.5              8 Đủ điều kiện
21 1731030010 Bùi Trọng Hiệp             7.5 Đủ điều kiện
22 1731030049 Lương Tú Hoan 6.5              7.3 Đủ điều kiện
23 1731030013 Vũ Ngọc Hoàn             7.5 Đủ điều kiện
24 1531030328 Lê Mạnh Hoàng             7.5 Đủ điều kiện
25 1731030064 Nguyễn Văn Hoàng 6.5              6.8 Đủ điều kiện
26 1731030066 Hoàng Văn Huân             7.5 Đủ điều kiện
27 1731030052 Trần Văn Hùng           30    0 Học lại
28 1731030074 Hán Quang Hưng             7.5 Đủ điều kiện
29 1731030032 Nguyễn Bá Khải 6.5              7.3 Đủ điều kiện
30 1731030037 Trần Ngọc Khánh           30    0 Học lại
Trang       Từ 1 đến 30 của 74 bản ghi.