Kết quả học tập trên lớp

Bảng điểm thành phần

Môn: Khí cụ điện Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041441701 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 1_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 76 bản ghi.
STT Mã SV Họ tên Điểm thường xuyên Điểm giữa học phần Số tiết nghỉ Điểm chuyên cần Điểm trung bình T/P Điều kiện dự thi
Điểm 1 Điểm 2 Điểm 3 Điểm 4 Điểm 5 Điểm 6
1 1731040021 Phùng Trung Ân           15    0 Học lại
2 1731040008 Trần Ngọc Anh             8 Đủ điều kiện
3 1731040077 Trần Tiến Bôn           15    0 Học lại
4 1731040049 Mạc Văn Cần           15    0 Học lại
5 1731040010 Nguyễn Huy Danh             8 Đủ điều kiện
6 1731040044 Lê Tuấn Đạt             8 Đủ điều kiện
7 1731040048 Ngô Văn Doanh           15    0 Học lại
8 1731040064 Đinh Trung Đông             8 Đủ điều kiện
9 1731040075 Nguyễn Văn Đông           15    0 Học lại
10 1731040059 Lê Huỳnh Đức           15    0 Học lại
11 1731040004 Lê Khắc Đức             8 Đủ điều kiện
12 1731040012 Lê Hạnh Dung 10              9.5 Đủ điều kiện
13 1631040197 Nguyễn Văn Dũng             8 Đủ điều kiện
14 1731040061 Trần Mạnh Dũng           15    0 Học lại
15 1731040155 Nguyễn Văn Duy             8 Đủ điều kiện
16 1731040349 Trần Hữu Duy 10              9.5 Đủ điều kiện
17 1731040032 Hoàng Phi Hải           15    0 Học lại
18 1731040062 Nghiêm Ngọc Hải             3 Học lại
19 1731040005 Phạm Văn Hiển             8 Đủ điều kiện
20 1731040028 Đỗ Văn Hiệp 10              9.5 Đủ điều kiện
21 1731040056 Đào Duy Hiếu             8 Đủ điều kiện
22 1731040045 Trần Quang Hiếu             7.5 Đủ điều kiện
23 1731040006 Trương Minh Hiệu           15    0 Học lại
24 1631040108 Nguyễn Thế Hoàn             8 Đủ điều kiện
25 1731040052 Nguyễn Xuân Hoàng           15    0 Học lại
26 0941040169 Dương Thế Hùng           15    0 Học lại
27 1731040176 Nguyễn Mạnh Hùng             3.5 Học lại
28 1731040144 Khang Văn Huy             8 Đủ điều kiện
29 1731040053 Nguyễn Ngọc Huy           15    0 Học lại
30 1731040046 Nguyễn Văn Huy 10              9.5 Đủ điều kiện
Trang       Từ 1 đến 30 của 76 bản ghi.