Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140109031080915CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
2 140109031080911CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
3 140109031080908CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
4 140109031080906CDDH CĐĐH CK 1_K9_K9 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (CKC)
5 140103031160801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Công nghệ gốm sứ
6 QS2014.2_11 Trung đội 3 Công tác quốc phòng an ninh
7 QS2014.2_8 Trung đội 2 Công tác quốc phòng an ninh
8 140109031010901TCDH TCĐH CK 1_K9_K9 Công tác quốc phòng, an ninh
9 140116031420807CDDH CĐĐH Kế toán 7_K8_K8 Quản trị văn phòng
10 QS2014.2_14 Trung đội 4 Công tác quốc phòng an ninh
11 140116031420801CDDH CĐĐH Kế toán 1_K8_K8 Quản trị văn phòng
12 140111031180802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Kiểm toán tài chính
13 140109031010901CDNDH CĐN- ĐH Cơ khí 1_K9_K9 Công tác quốc phòng, an ninh
14 140102031190801CDDH CĐĐH Công nghệ ÔTÔ 1_K8_K8 Hệ thống thủy lực và khí nén trên ô tô
15 QS2014.2_13 Trung đội 4 Đường lối quân sự của Đảng
16 140103031800801CDDH CĐĐH Công nghệ Hoá 1_K8_K8 Quá trình và thiết bị cơ học
17 140102031310801CDDH CĐĐH Công nghệ ÔTÔ 1_K8_K8 Thí nghiệm động cơ ô tô
18 QS2014.2_23 Trung đội 7 Công tác quốc phòng an ninh
19 140116031420802CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8_K8 Quản trị văn phòng
20 140116031200801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8_K8 Lập và phân tích dự án đầu tư