Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140208031130902CDDH CĐĐH Điện 2_K9 Kỹ thuật lập trình nhúng
2 140205041261602 CÐ CN Thông Tin 2(C06)_K16 Kiến trúc máy tính
3 14020203430701 ÐH Ôtô 1_K7 Thực hành cơ bản gầm ô tô
4 14022305656101 TC Bảo trì và sửa chữa ô tô 1_K61_K61 Sức bền vật liệu
5 140210031100926 ÐH Công nghệ Hóa dầu 5 (Hóa dầu)_K9 Vật lý
6 140214031020802 ĐH VNH 2-K8 Các dân tộc Việt Nam
7 140207041381511 CĐ TĐH 2_K15 Kỹ thuật đo lường và cảm biến
8 140205031370806 ĐH KTMP 3-K8 Mạng máy tính
9 140209031070901CDDH CĐĐH Kế toán 1_K9 Giáo dục thể chất 5
10 14021303340708 ÐH ĐT 4_K7 Tiếng Anh chuyên ngành (ĐT)
11 140204041271601 CÐ May(C10) 1_K16 Mỹ thuật trang phục
12 140211041151501 CÐ Kế toán 1 (C07)_K15 Kế toán và lập báo cáo thuế
13 140213031470902TCDH TCĐH Kế toán 1_K9 Tiếng Anh TOEIC 2
14 140213031050801 ÐH Tiếng Anh 1-K8 Đọc - viết 4
15 140211041151503 CÐ Kế toán 3 (C07)_K15 Kế toán và lập báo cáo thuế
16 040805436001 TC Điện tử 1_K60_K60 Thực hành về điều khiển tự động
17 140213031430871 ÐH Ôtô 1-K8 Tiếng Anh 2
18 14021403090701 ĐH VNH 1_K7 Các dân tộc ở Việt Nam
19 14021003160905CLC ĐH Kế toán CLC 1_K9 Xác suất thống kê toán
20 14021393040807CLC ÐH Ôtô CLC 1-K8 Tiếng Anh CLC 4