Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14021693090909CLC ĐH QTKD CLC_K9 Thăm quan doanh nghiệp (QTKD)
2 140412031060904 ÐH QTKD 1_K9_HKP Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
3 14041403100701 ÐH Ôtô 1_K7_HKP Kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản
4 140413031480904 CĐĐH Kế toán 1_K9_K9_HKP Tiếng Anh TOEIC 3
5 140409031050801 ÐH CK 1-K8_K8_HKP Giáo dục thể chất 3
6 140204031810803 ĐH May 3-K8 Thiết kế trang phục trên máy tính
7 140416031500950 CĐĐH QTKD 1_K9_K9_HKP Tin quản trị
8 140412031080803 ĐH KTMP 1-K8_K8_HKP Tư tưởng Hồ Chí Minh
9 14040803720601 ĐH ĐT 1_K6_HKP Thông tin quang
10 140204031160901 ĐH Thiết kế thời trang 1_K9 Hình hoạ 2
11 14020805306101 TC Điện tử công nghiệp và dân dụng 1_K61_K61 Kỹ thuật mạch điện tử 2
12 140403041421501 CĐ Công nghệ Hóa học 1_K15_HKP Hóa hữu cơ
13 14040503410701 ĐH KTMP 1_K7_HKP Tối ưu hoá
14 140214031390907 ĐH VNH 3_K9 Tham quan tuyến điểm du lịch
15 14020403200701 ĐH TKTT_K7 Hình hoạ mầu
16 14040703020701 ÐH Điện 1_K7_HKP Cung cấp điện
17 140407031040901 CĐĐH Điện 1_K9_K9_HKP Cung cấp điện
18 140214031390902 ĐH QTKD DL 2_K9 Tham quan tuyến điểm du lịch
19 140207041681602 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 2_K16 Thực hành điện cơ bản
20 140208031300805 ÐH ĐT 5-K8 Thực hành điện tử cơ bản 1