Tra cứu kết quả học tập
Tra cứu kết quả học tập
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có kết quả học tập
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 140109031060916CDDH CĐĐH Kế toán 9_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
2 140109031060910CDDH CĐĐH Kế toán 3_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
3 14030804231301 CĐ CĐT 1_K13_HKP PLC
4 140109031060906CDDH CĐĐH ĐT 1_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
5 140104041661504 CÐ TKTT(C11) 1_K15 Thực hành thiết kế trang phục 1
6 140109031060919CDDH CĐĐH KHMT 1_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
7 140104031630901 ĐH Thiết kế thời trang 1_K9 Thực hành công nghệ may 1
8 140108041301502 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 2_K15 Thực hành điện tử cơ bản 1
9 14032304181301 CĐ CĐ 1_K13_HKP Đồ án môn học công nghệ sửa chữa
10 140104041641503 CÐ May(C10) 3_K15 Thực hành công nghệ may 2
11 140104041501501 CÐ TKTT(C11) 1_K15 Thiết kế thời trang 2
12 140101031350801CDDH CĐĐH CĐT 1_K8 Đồ án môn học Cơ điện tử
13 140108041301501 CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K15 Thực hành điện tử cơ bản 1
14 140109031060912CDDH CĐĐH Kế toán 5_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
15 14010804291401 CÐ Điện tử(C05) 1_K14 Thực hành thiết bị Audio+Video+TV
16 14030104221301 CĐ CTM 1_K13_HKP Đồ án công nghệ CTM
17 140109031060911CDDH CĐĐH Kế toán 4_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
18 14030804281301 CĐ ĐT 1_K13_HKP Thực hành Kỹ thuật xung – số
19 14010704451403 CÐ KTĐ(C04) 3_K14 Thực tậpTrang bị điện
20 140109031060922CDDH CĐĐH QTKD 2_K9_K9 Giáo dục thể chất 4