Tra cứu kết quả thi
Tra cứu kết quả thi
Nhập mã sinh viên:
Danh sách lớp đã có điểm thi
STT
Mã lớp độc lập Tên lớp ưu tiên Môn thi
1 14031404191301 CĐ ĐL 1_K13_HKP Kỹ năng giao tiếp và soạn thảo văn bản
2 041105156001 TC HTKT 1_K60_K60 Kế toán doanh nghiệp 3
3 041105236001 TC HTKT 1_K60_K60 Lý thuyết kiểm toán
4 140109041051547 CÐ CN Thông Tin 3(C06)_K15 Giáo dục thể chất 3
5 140109031060909CDDH CĐĐH Kế toán 2_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
6 14030504221501TT CĐ ƯDTT 1_K15 Nguyên lý hệ điều hành
7 140109041051513 CÐ Điện, điện tử(C04) 2_K15 Giáo dục thể chất 3
8 140116031640801CDDH CĐĐH QTKD 1_K8 Xử lý và duy trì hệ thống thông tin tại nơi làm việc
9 140109041051548 CÐ CN Thông Tin 4(C06)_K15 Giáo dục thể chất 3
10 14030804231301 CĐ CĐT 1_K13_HKP PLC
11 140109031060908CDDH CĐĐH Kế toán 1_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
12 140109041051503 CÐ May(C10) 3_K15 Giáo dục thể chất 3
13 140109031060911CDDH CĐĐH Kế toán 4_K9_K9 Giáo dục thể chất 4
14 140111031020801CDDH CĐĐH Kế toán 2_K8 Hệ thống thông tin kế toán
15 140109041051545 CÐ CN Thông Tin 1(C06)_K15 Giáo dục thể chất 3
16 140113031360802CDDH CĐĐH CK 2_K8 Tiếng Anh chuyên ngành (Nhóm ngành Cơ khí-Ô tô)
17 140109041051501 CÐ May(C10) 1_K15 Giáo dục thể chất 3
18 140111031230806CDDH CĐĐH Kế toán 6_K8 Tổ chức công tác kế toán
19 140111031230807CDDH CĐĐH Kế toán 7_K8 Tổ chức công tác kế toán
20 140108031160801CDDH CĐĐH ĐT 1_K8 Kỹ thuật vi điều khiển