Giới thiệu về Trung tâm Quản lý chất lượng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

I. Quá trình hình thành và phát triển.

- Trung tâm Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 194/QĐ - ĐHCN ngày 01 tháng 02 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
- Sau hơn 8 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Quản lý chất lượng ngày một lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng, góp phần khẳng định, nâng cao chất lượng giáo dục của Trường.
II. Cơ sở vật chất
-  09 phòng làm việc
-  01 phòng máy chủ; 02 phòng thi trắc nghiệm trên máy tính với 114 máy
-  02 phòng thi tự luận có khả năng tổ chức thi 120 thí sinh/ 1 phòng.
-  04 kho lưu trữ hồ sơ và bài thi
-  Hệ thống máy tính, trang thiết bị văn phòng và thiết bị làm việc đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
III. Chức năng và nhiệm vụ
Chức năng:
    Tham mưu cho hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý chất lượng, khảo thí và marketing của Nhà trường.
Nhiệm vụ:
-   Tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về công tác quản lý chất lượng.
-   Tư vấn, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng của nhà trường phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo.
-   Hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực Đảm bảo chất lượng và khảo thí. Tổ chức đào tạo và tư vấn về quản lý chất lượng, đánh giá kiểm định chất lượng đào tạo cho các đơn vị ngoài trường.
-   Tổ chức, quản lý các hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên trong nhà trường.
-   Quản lý cán bộ, nhân viên theo phân cấp của Hiệu trưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.
IV. Cơ cấu tổ chức
·    Giám đốc Trung tâm:                      ThS. Hoàng Anh                      
·    Phó Giám đốc Trung tâm:              ThS. Hoàng Minh Tuấn
·    Chủ tịch Công đoàn bộ phận:         ThS. Lê Minh Hoàng                   
·    Số lượng viên chức:                        20  Đồng chí
V. Những hoạt động của đơn vị
1. Công tác theo dõi, vận hành Hệ thống Quản lý chất lượng
-  Duy trì các hoạt động vận hành hệ thống theo hướng minh bạch, gọn nhẹ; Đề xuất nhiều cải tiến quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực hệ thống.
-  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công công tác chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 của hệ thống QLCL nhà trường.
2. Công tác Kiểm định chất lượng.
-  Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động tự đánh giá
-  Hoàn thành báo cáo tự đánh giá gửi lên Bộ Giáo dục và đào tạo, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục.
-  Thực hiện cập nhật các hồ sơ minh chứng chuẩn bị cho đánh giá ngoài.
3. Công tác kiểm tra, đánh giá
-  Đề xuất với Hiệu trưởng và chủ trì tổ chức thực hiện 2 đề án đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên nhà trường.
-  Chủ trì tổ chức thi và xử lý kết quả thi cho trung bình 500.000 lượt thí sinh/ năm (Từ năm 2011, trung tâm triển khai đề án đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên, trung bình mỗi năm trung tâm sẽ tổ chức đánh giá và xử lý kết quả cho 1 triệu lượt thí sinh/ năm).
-  Tập huấn phương pháp biên soạn đề thi, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý thi cho gần 1000 lượt cán bộ - giáo viên nhà trường.
-  Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyển sinh và thanh tra thi tốt nghiệp THPT và THBT.
4. Hoạt động khoa học công nghệ
-  Chủ trì thực hiện hoàn thành 2 đề tài cấp Bộ được đánh giá xuất sắc.
-  Tổ chức thực hiện và hoàn thành 6 dự án cấp Bộ (theo hợp đồng với Bộ LĐTB&XH, Tổng Cục Dạy nghề) trị giá 5,5 tỉ đồng.
-  Xây dựng và đưa vào áp dụng nhiều phần mềm, hệ thống CNTT hỗ trợ công tác quản lý đào tạo và đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên; Hệ thống Đại học điện tử (QMC_E.Uni) với nhiều phần hệ như:  Quản lý đào tạo, Quản lý đánh giá, Quản lý sinh viên, Quản lý nhân sự, Quản lý cơ sở vật chất - vật tư - tài sản, Kiểm định chất lượng trường đại học trực tuyến, Quản lý đào tạo kết hợp, Quản lý hoạt động khoa học, Hệ hỗ trợ quyết định trong quản lý,...
-  Trung bình mỗi năm trung tâm có 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nhà trường công nhận.
5. Công tác đoàn thể:
-  Tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do Công đoàn nhà trường triển khai.
-  Góp phần tích cực vào thành tích của công đoàn bộ phận  Quản lý Chất lượng-Thanh tra Giáo dục đạt danh hiệu “Công đoàn bộ phận xuất sắc”.
6. Các danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm qua:
-  02 Bằng khen của Bộ Công thương các năm 2008, 2010; Năm 2012, Trung tâm được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
-  01 Huân chương lao động hạng 3 cho tập thể
-  01 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
-  02 cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương
-  04 cá nhân nhận Bằng khen của Công Đoàn Công thương Việt Nam.
-  Nhiều cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hàng năm
-  100% cán bộ - chuyên viên (đủ thời gian công tác) trong trung tâm đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
-  100 % cán bộ công đoàn trung tâm đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc
VI. Phương hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới
-  Đề xuất cải tiến hệ thống QLCL nhà trường tiến tới thiết lập mô hình Đại học Điện tử
-  Triển khai thành công đề án “ Đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên”.
-  Xây dựng và đưa vào áp dụng hệ thống kiểm định chất lượng trực tuyến, triển khai thường xuyên hoạt động tự đánh giá kiểm định chất lượng đại học.
Địa chỉ:
   + Bộ phận ISO và Kiểm định chất lượng: Tầng 4 - A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
   + Bộ phận kiểm tra đánh giá: Tầng 9 - A10 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội
   Điện thoại: 04 37655121.  Số máy lẻ

Giám đốc

219

Bộ phận ISO và Kiểm định chất lượng

301

Bộ phận Kiểm tra đánh giá:

   Kế hoạch & Tổng hợp

352

   Đề thi

312

   Tổ chức thi

349

          Quản lý phách 311
          Lưu trữ 818