Tin tức

Tuyển sinh 2011: Đề thi ĐH, CĐ không nằm ngoài chương trình trung học

Thu, 30/06/2011, 11:17 GMT+7

Bộ GD&ĐT cho biết, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ sẽ chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học.

Bên cạnh đó, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ phải đạt được các yêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học hiện hành. Đề thi phải bám sát chương trình trung học (theo từng bộ môn); đạt yêu cầu phân loại được trình độ học lực của thí sinh và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. 

Trong đề thi có nhiều câu để kiểm tra bao quát chương trình trung học, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm cân đối giữa các phần trong chương trình, đúng các quy định về điều chỉnh nội dung môn học.

Nội dung đề thi phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót.

Đề thi sẽ không ra vào những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm (phần chữ nhỏ, các phần đã ghi trong văn bản quy định về điều chỉnh chương trình). Không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải. Không ra đề thi quá khó, quá phức tạp.
   
Đối với đề thi dùng chung do Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn, việc biên soạn đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ được tổ chức tại một địa điểm biệt lập, được bảo vệ theo quy trình nghiêm ngặt.

 

Theo gdtd.vn

Bình luận
Ý kiến bình luận
Tin tức khác