Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Kế toán quản trị 2 Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160111031071003CDNDH Lớp ưu tiên: CĐN-ĐH Kế toán(507) 3_K10_K10
Trang       Từ 1 đến 30 của 37 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1034170204 Lương Thị Phương Anh 2
2 1034170154 Trịnh Thị Thái Bảo 2.5
3 1034170186 Nguyễn Thanh Bình ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
4 1034170166 Đinh Huy Cường 2.5
5 1034170171 Nguyễn Thị Hằng 2.5
6 1034170206 Nguyễn Thị Hằng 3
7 1034170165 Phạm Thị Hiền 3
8 1034170160 Nguyễn Thị Hạnh Hoa 5
9 1034170167 Lê Thị Hồng 4.5
10 1034170200 Trần Sơn Hùng 3
11 1034170199 Lê Thị Lan Hương 3
12 1034170201 Vũ Thị Hồng Lâm 3
13 1034170156 Bùi Mỹ Linh 3
14 1034170182 Đàm Thị Thùy Linh 2
15 1034170174 Trần Thị Khánh Linh 3.5
16 1034170183 Nguyễn Thị Loan 4.5
17 1034170172 Trần Thị Huyền Ly 2.5
18 1034170188 Bùi Thị Nga 3
19 1034170196 Mai Thúy Nga 2.5
20 1034170170 Lê Thị Hồng Ngọc 2.5
21 1034170173 Hoàng Thị Hồng Nhung 2.5
22 1034170161 Nguyễn Thị Nhung 3
23 1034170203 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2.5
24 1034170163 Lê Thị Phương 2.5
25 1034170197 Nguyễn Thu Phương 2
26 1034170158 Vũ Thị Quỳnh 2.5
27 1034170169 Nghiêm Xuân Thịnh 2.5
28 1034170162 Nguyễn Thị Thương 4.5
29 1034170198 Hoàng Quyết Tiến 4
30 1034170164 Hà Thu Trang 5
Trang       Từ 1 đến 30 của 37 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10