Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Vẽ kỹ thuật Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160101031761107 Lớp ưu tiên: ÐH Điện 4_K11
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1141040291 Lê Việt Quang Anh 7.5
2 1141040282 Lưu Đình Anh 3.5
3 1141040289 Nguyễn Tuấn Anh 7.5
4 1141040283 Nguyễn Văn Bộ 9
5 1141040294 Hoàng Văn Chính 4.5
6 1141040245 Lều Quang Chuẩn 3
7 1141040293 Nguyễn Thành Công 4.5
8 1141040277 Lại Thế Cương 4.5
9 1141040270 Lê Văn Cương 4.5
10 1141040307 Nguyễn Mậu Cương 2
11 1141040288 Ngô Thành Đạt 1
12 1141040271 Nguyễn Trọng Đạt 5.5
13 1141040281 Phạm Tiến Đạt 3
14 1141040299 Đoàn Văn Định 3.5
15 1141040242 Bùi Đức Đông 2.5
16 1141040303 Lâm Ngọc Đông 5
17 1141040254 Lê Anh Đức 3.5
18 1141040265 Nguyễn Chí Dũng 3
19 1141040275 Nguyễn Tiến Dũng 3.5
20 1141040260 Vũ Tuấn Dũng 3
21 1141040238 Nguyễn Anh Dương 2.5
22 1141040276 Vũ Văn Dương 2.5
23 1141040264 Bùi Văn Giang 2
24 1141040262 Lê Hồng Giang 3
25 1141040247 Nguyễn Văn Giang 1
26 1141040279 Phạm Văn Hải 3
27 1141040304 Đỗ Phương Hậu 2.5
28 1141040235 Trần Văn Hiển 7
29 1141040273 Hà Trung Hiếu 0.5
30 1141040253 Lê Minh Hiếu 0.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10