Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tin học văn phòng Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Thực hành Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160105031541126 Lớp ưu tiên: ĐH TC-NN 3_K11
Trang       Từ 1 đến 30 của 66 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1141270201 BOULOM Alo ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
2 1141270190 Chu Thị Anh 7
3 1141270177 Ngô Thị Phương Anh 7.5
4 1141270170 Nguyễn Thị Kim Anh 8.5
5 1141270191 Nguyễn Thị Kim Anh 5.5
6 1141270149 Phạm Phương Anh 7
7 1141270195 Trịnh Vân Anh 5
8 1141270202 OUTHIKONE Aphixay ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
9 1141270155 Nguyễn Thị Châm 5
10 1141270176 Nguyễn Văn Cường 5.5
11 1141270188 Hoàng Thị Dung 6
12 1141270180 Nguyễn Thị Thùy Dung 7
13 1141270181 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 6
14 1141270174 Đào Thị Hương Giang 6.5
15 1141270148 Nguyễn Thị Hà 8
16 1141270172 Nguyễn Thị Hằng 6
17 1141270161 Cao Thị Hậu 5.5
18 1141270199 Nguyễn Thị Thu Hiền 5.5
19 1141270198 Vũ Thị Thu Hiền 6
20 1141270146 Cù Thanh Hương ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
21 1141270164 Kiều Thị Hương 6.5
22 1141270167 Phạm Thị Thu Hương 6
23 1141270193 Trương Linh Hương 9
24 1141270187 Nguyễn Xuân Huynh 7
25 1141270159 Trần Quang Khải ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
26 1141270158 Lê Thị Hồng Liên 6
27 1141270185 Nguyễn Thị Ngọc Liên 8
28 1141270186 Lê Thị Thùy Linh 9
29 1141270173 Nguyễn Thuỳ Linh 9
30 1141270145 Tống Thùy Linh 6
Trang       Từ 1 đến 30 của 66 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10