Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Trang bị điện 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041831605 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 5_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 63 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631040439 Nguyễn Hoàng Anh 7
2 1631040448 Nguyễn Việt Anh 6
3 1631040498 Phạm Tuấn Anh ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
4 1631040511 Bùi Thị ánh 7
5 1631040432 Trần Ngọc Bảo ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
6 1631040472 Phạm Ngọc Bông 7.5
7 1631040450 La Văn Chiến 6
8 1631040473 Nguyễn Quyết Chiến 5
9 1631040461 Trịnh Ngọc Chiến ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
10 1631040488 Nguyễn Đức Chính 4
11 1631040475 Phạm Hồng Cường 6.5
12 1631040482 Phạm Văn Cường 6.5
13 1631040478 Lê Văn Đạt 6
14 1631040470 Nguyễn Thành Đạt 6
15 1631040508 Hoàng Nguyên Đồng 6
16 1631040420 Nguyễn Văn Du 7.5
17 1631040462 Nguyễn Văn Dũng 5
18 1631040507 Phạm Văn Dưỡng 3
19 1631040504 Đinh Thế Duy 3.5
20 1631040451 Lê Hữu Hà ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
21 1631040449 Quản Thiện Hải 5
22 1631040471 Nguyễn Văn Hạnh 5
23 1631040435 Lê Thế Hiển 5.5
24 1631040460 Nguyễn Duy Hòa ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
25 1631040440 Đặng Xuân Hoàng ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
26 1631040465 Nguyễn Văn Học 5
27 1631040430 Nguyễn Văn Hợi 5.5
28 1631040469 Vũ Văn Hợi 6
29 1631040489 Hoàng Văn Hợp 7.5
30 1631040433 Nguyễn Văn Hưng 5.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 63 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10