Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Trang bị điện 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041831608 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 8_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 84 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631040718 Hắc Ngọc An 7.5
2 1631040769 Trần Văn An 6
3 1631040693 Hà Tuấn Anh 6.5
4 1631040709 Lê Tuấn Anh 7.5
5 1631040728 Lưu Công Hoàng Anh 6
6 1631040759 Nguyễn Thế Anh 7.5
7 1631040792 Trần Đức Anh 7.5
8 1631040788 Vũ Tuấn Anh 6.5
9 1631040746 Nguyễn Huy Bình 7
10 1631040698 Trần Văn Can 6.5
11 1631040736 Nguyễn Văn Chiến 6
12 1631040795 Trần Đình Chiến 6
13 1631040732 Nguyễn Văn Chương 8
14 1631040701 Nguyễn Quang Công ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
15 1631040791 Dương Đăng Cường 5
16 1631040737 Hà Đăng Cường 6.5
17 1631040731 Nguyễn Mạnh Cường 4.5
18 1631040764 Phạm Văn Đại 6.5
19 1631040712 Nguyễn Bá Đăng 1
20 1631040705 Từ Minh Đăng 5.5
21 1631040700 Nguyễn Trung Đức 3
22 1631040773 Nguyễn Văn Đức ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
23 1631040757 Trần Văn Đức 2
24 1631040751 Lê Bá Dũng 6.5
25 1631040776 Nguyễn Ngọc Dương 4.5
26 1631040694 Khiếu Đình Giang 3.5
27 1631040714 Mai Xuân Hải 5
28 1631040777 Đỗ Văn Hiệp 3
29 1631040706 Nguyễn Văn Hiệp 6.5
30 1631040766 Nguyễn Văn Hiếu 7
Trang       Từ 1 đến 30 của 84 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10