Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Trang bị điện 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160107041831602 Lớp ưu tiên: CÐ Điện, điện tử(C04) 2_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 65 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631040202 Nguyễn Tiến An 6
2 1631040151 Nguyễn Ngọc Anh 8
3 1631040132 Nguyễn Quang Tuấn Anh 8
4 1631040136 Bùi Đức Bằng 5
5 1631040192 Nguyễn Duy Bình 6.5
6 1631040129 Nguyễn Văn Bình ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
7 1631040186 Nguyễn Trọng Cường 3
8 1631040116 Nguyễn Hải Đăng 5.5
9 1631040162 Nguyễn Văn Danh 8.5
10 1631040166 Ngô Văn Điệp 6
11 1631040178 Nguyễn Duy Đoạt 6
12 1631040197 Nguyễn Văn Dũng 5.5
13 1631040137 Trần Nguyên Dũng 7.5
14 1631040148 Trần Tiến Dũng 4.5
15 1631040170 Nguyễn Đức Giang 4.5
16 1631040161 Đỗ Văn Hà 3.5
17 1631040198 Nguyễn Châu Hạnh 4
18 1631040177 Dương Mạnh Hiệp 3.5
19 1631040160 Bùi Đình Hiếu 7
20 1631040188 Dương Văn Hiếu 7.5
21 1631040333 Hoàng Văn Hiếu 6.5
22 1631040839 Nguyễn Xuân Hòa 6.5
23 1631040196 Trịnh Văn Hoan 6.5
24 1631040120 Lê Ngọc Hoàn 5.5
25 1631040206 Nguyễn Đình Hưng 7
26 1631040203 Nguyễn Văn Khải 7.5
27 1631040169 Kiều Văn Khánh 7.5
28 1631040167 Vũ Đức Khánh 7
29 1631040183 Hà Văn Kiên 0
30 1631040159 Nguyễn Đức Kiên 5.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 65 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10