Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 5 (Tối thiểu phải có 2 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160112041061807 Lớp ưu tiên: CÐ Kế toán 3_K18
Trang       Từ 1 đến 30 của 69 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1831070231 Lê Thị Mai Anh 6.5
2 1831070240 Mai Phương Anh 5
3 1831070214 Nguyễn Thị Hồng Anh 4.5
4 1831070234 Lưu Thị Bính 5.5
5 1831070212 Lê Thị Kim Chi 2.5
6 1831070242 Nguyễn Văn Công
7 1831070243 Vũ Thị Anh Đào 8
8 1831070188 Nguyễn Thùy Dung 5.5
9 1831070176 Chu Thúy Hà 7.5
10 1831070230 Lê Thị Hà 6
11 1831070235 Lương Thị Thúy Hằng 5
12 1831070183 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7
13 1831070167 Phùng Hải Hằng 4
14 1831070239 Tống Thúy Hằng 4
15 1831070198 Trần Thị Hạnh 6
16 1831070192 Đỗ Thị Hiền 4.5
17 1831070168 Hoàng Thị Hiền 3.5
18 1831070227 Nguyễn Khánh Hoà 6
19 1831070195 Nguyễn Thị Hoà 2.5
20 1831070202 Ngô Việt Hoàng
21 1831070187 Nguyễn Thị Ngọc Huế 5
22 1831070205 Lê Huy Hưng 1.5
23 1831070181 Hoàng Thị Mai Hương 3
24 1831070218 Lê Thanh Hương 3
25 1831070194 Lê Thu Hương 4
26 1831070184 Nguyễn Thị Diệu Hương 2
27 1831070215 Lê Thúy Hường 3
28 1831070226 Phí Thu Hường 7
29 1831070175 Nguyễn Khánh Huyền 2
30 1831070211 Lê Thị Phương Lan 4.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 69 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10