Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Toán cao cấp 1 Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160110041071804 Lớp ưu tiên: CÐ CN Thông Tin 3_K18
Trang       Từ 1 đến 30 của 81 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1831060225 Bùi Thế Anh 5
2 1831060138 Đỗ Đức Anh 7.5
3 1831060166 Lê NhậT Anh
4 1831060190 Trương Hoàng Anh 3.5
5 1831060163 Nguyễn Thị Thu Ánh 9
6 1831060090 Trần Văn Canh 7
7 1831060199 Trần Đăng Công 7.5
8 1831060226 Chu Thế Đại 5
9 1831060192 Bùi Văn Điển 6
10 1831060168 Phạm Văn Đoàn 8.5
11 1831060197 Nguyễn Đình Đức 9.5
12 1831060219 Trần Văn Đức
13 1831060209 Hoàng Thị Thùy Dung
14 1831060206 Đỗ Mạnh Dũng 3.5
15 1831060106 La Văn Dũng 4.5
16 1831060211 Hoàng Văn Dương 8.5
17 1831060234 Vũ Tùng Dương
18 1831060169 Lê Khánh Duy 3.5
19 1831060121 Nguyễn Mạnh Duy 5.5
20 1831060162 Nguyễn Văn Duy 7.5
21 1831060236 Nguyễn Thị Gấm 6
22 1831060164 Nguyễn Hồng Hạnh 8.5
23 1831060178 Phạm Đức Hậu 6.5
24 1831060218 Vương Văn Hậu 7
25 1831060212 Nguyễn Thị Hiền 5
26 1831060213 Hoàng Trung Hiếu 7
27 1831060193 Nguyễn Mạnh Hiếu 8
28 1831060189 Trần Trung Hiếu 5.5
29 1831060184 Đỗ Thị Huế 8.5
30 1831060177 Nguyễn Công Hưng 7.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 81 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10