Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin kế hoạch ngày thi
Nhập mã sinh viên:
Trao đổi thông tin
* Trung tâm tiếp nhận mọi thắc mắc tại trang cá nhân của sinh viên, qua kênh Giải đáp trực tuyến
Thăm dò ý kiến
Theo ý kiến của bạn kỳ thi kết thúc học phần như thế nào là hợp lý?

A. Chỉ tổ chức thi lần 1

B. Có tổ chức thi lần 2 (như hiện nay)

C. Cho phép đăng ký thi lần 2

Biểu quyết Xem kết quả
Quảng cáo