Tin tức

Ngày 11/04/2012: Tạm ngừng cấp điện khu A Trường ĐHCN Hà nội

Tue, 10/04/2012, 09:55 GMT+7

Theo thông báo số 93- 472 E6 ngày 1 tháng 4 năm 2012 của công ty điện lực Từ Liêm thông báo cho nhà trường :
Tạm ngừng cấp điện cho Khu A của trường Đại học công nghiệp Hà nội như sau:
Thời gian tạm ngừng cấp điện. Từ 06 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2012
Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Đến 17 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2012

Vậy nhà trường thông báo tới các đơn vị trong trường biết để có kế hoạch bố trí công việc, học tập ,thực tập cho hợp lý không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung trong nhà trường.
Xin cảm ơn!

Bình luận
Ý kiến bình luận