Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Phương pháp tính Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160110041051710 Lớp ưu tiên: CÐ Điện tử truyền thông(C05) 1_K17
Trang       Từ 1 đến 30 của 61 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1731050029 Đoàn Quốc Anh 5.5
2 1731050008 Nguyễn Đức Anh 4
3 1731050038 Nguyễn Thị Anh 9.5
4 1431040037 Nguyễn Tuấn Anh
5 1731050042 Nguyễn Tuấn Anh 6
6 1731050061 Phạm Đức Anh 8.5
7 1731050047 Trần Thị Ngọc Anh 8.5
8 1731050060 Trần Văn Cảnh 10
9 1731050037 Nguyễn Duy Chính 3.5
10 1731050050 Phạm Duy Chung
11 1731050053 Lê Văn Công 2
12 1731050003 Trần Đại Cương 4
13 1731050012 Hoàng Mạnh Cường 5
14 1631020001 Đỗ Văn Đăng
15 1731050022 Bùi Văn Đạt 3.5
16 1731050023 Khổng Vũ Tiến Đạt 6
17 1731050036 Đỗ Như Diện 7.5
18 1731050028 Nguyễn Văn Doanh 6
19 1731050025 Đào Văn Đông
20 1731050018 Tống Hữu Đức 4
21 1731050200CT Phạm Trung Dũng 5.5
22 1731050001 Nguyễn Đức Dương 4.5
23 1731050006 Nguyễn Hồng Hải 7
24 1731050009 Cấn Tất Hòa 5
25 1731050032 Doãn Huy Hoàng 4.5
26 1731050049 Nguyễn Thị Hương 9.5
27 1731050058 Đỗ Văn Hữu 0.5
28 1731050019 Trần Thế Hữu 2.5
29 1731050007 Lê Quang Huy 2.5
30 1731050045 Lều Văn Huy 4
Trang       Từ 1 đến 30 của 61 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10