Tin tức

THÔNG BÁO: Về kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ II năm học 2015 - 2016

Fri, 04/03/2016, 10:13 GMT+7

Để việc thu, nộp kinh phí của học sinh, sinh viên không bị trùng lặp, được chia đều theo thời gian của năm học và theo tiến độ đạo tạo, kế hoặc học tập năm học, Nhà trường đề nghị các khoa/trung tâm đào tạo thông báo, triển khai kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 tới các sinh viên

 Để việc thu, nộp kinh phí của học sinh, sinh viên không bị trùng lặp, được chia đều theo thời gian của năm học và theo tiến độ đạo tạo, kế hoặc học tập năm học, Nhà trường đề nghị các khoa/trung tâm đào tạo thông báo, triển khai kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 tới các sinh viên 

 

 

Bình luận
Ý kiến bình luận