Tin tức

Xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2012

Mon, 27/06/2011, 10:03 GMT+7

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2012.

Theo đó, xác định các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2012, gồm: Quy mô dân số và dân số chia theo từng độ tuổi, theo nhóm tuổi đi học; quy mô học sinh, sinh viên các cấp học, trình độ đào tạo; số trường, lớp học ở giáo dục mầm non và phổ thông chia theo loại hình công lập, ngoài công lập; số TTGDTX, trung tâm HTCĐ; số trường PTDTNT, trường PTDTBT; số cơ sở đào tạo TCCN, CĐ, ĐH; tổng số giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; tổng số phòng học, phòng thí nghiệm, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập và các cơ sở vật chất khác.

Xây dựng các mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi, chỉ tiêu về duy trì kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và chống mù chữ; chỉ tiêu về dạy và học ngoại ngữ; các mục tiêu, chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo; các chỉ tiêu về phát triển giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn.

Trên cơ sở năng lực và điều kiện cơ sở vật chất của các trường, xác định chỉ tiêu tuyển sinh sau ĐH, ĐH, CĐ, TCCN các trường thuộc tỉnh, thành phố; chỉ tiêu cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào các trường ĐH, CĐ.

Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm 2012 cần xác định được số phòng học, số phòng phục vụ học tập, số phòng bộ môn, các công trình phụ trợ cần xây dựng, đầu tư nâng cấp ở từng cấp học, cũng như yêu cầu trang thiết bị kèm theo. Từng bước xây dựng cơ sở vật chất trường học theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

Căn cứ vào các quy định và văn bản hướng dẫn về mua sắm trang thiết bị dạy học của Bộ GD&ĐT, các địa phương cần tính toán nhu cầu mua sắm bổ sung và thay thế trang thiết bị dạy học ở giáo dục mầm non, phổ thông và các cơ sở đào tạo do địa phương quản lý, ưu tiên thiết bị cho giáo dục mầm non và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Về kế hoạch tài chính, Bộ GD&ĐT lưu ý, xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, cần xác định rõ kinh phí cấp bù học phí, kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm 2012.

Dự toán thu chi ngân sách năm 2012 cần được xây dựng theo hướng tiếp tục quán triệt các giải pháp về tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu quả đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Xây dựng kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2012, cần căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và nội dung các dự án đã được hướng dẫn tại công văn số 748/BGDĐT – KHTC ngày 28/2/2011 của Bộ GD&ĐT. Dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia được xác định trên cơ sở nhu cầu của địa phương và khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước. Tránh lập dự toán quá cao ngoài khả năng của ngân sách Nhà nước.

Nội dung đề xuất các giải pháp, Bộ GD&ĐT yêu cầu, thực hiện kế hoạch phát triển năm 2012, cần tập trung đồng bộ các giải pháp như: Phát triển mạng lưới trường học, tăng cường cơ sở vật chất để chuẩn hóa trường học, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới kiểm tra, đánh giá, chính sách tài chính …, ngoài ra cần nghiên cứu, đề xuất chính sách của trung ương và xây dựng chính sách của địa phương.

 

Theo gdtd.vn

Bình luận
Ý kiến bình luận