Tin tức

Lịch thi đấu vòng 2 Robocon 2012 khu vực miền Bắc

Tue, 10/04/2012, 08:07 GMT+7

BTC Robocon 2012 khu vực miền Bắc thông báo Lịch thi đấu vòng 2, ngày 10/4/2012.

 

DANH SÁCH CÁC TRẬN ĐẤU VÒNG 2
CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2012
KHU VỰC MIỀN BẮC
 
Thời gian:      7h - 12h          Buổi sáng       10/4/2012
Bảng đấu:      1-2-3-4-5-6                 
 
Trận
BẢNG
TÊN ĐỘI – TRƯỜNG
1.       
1A
1B
DCN-105
ĐH Công nghiệp HN
TDKL.V2
ĐH Công nghiệp HN
2.       
2A
2B
ĐT18ND – UNETI
ĐH KT KT Công nghiệp
ĐTNĐ01-UNETI
ĐH KT KT Công nghiệp
3.       
3A
3B
TĐH 02
ĐH KTKT CN
Sao Đỏ SBTC
ĐH Sao Đỏ
4.       
4A
4B
SKH-EST-IT
ĐH SPKT Hưng Yên
Sao Đỏ - SĐCK
ĐH Sao Đỏ
5.       
5A
5B
DCN_ĐT
ĐH Công nghiệp HN
CK – WRU
ĐH Thủy lợi
6.       
6A
6B
S-UNETI
ĐH KTKT CN
SKH-LIÊN GIA
ĐH SPKT Hưng Yên
7.       
1C
1D
AUTOCAR4
ĐH Công nghiệp HN
KQ7
Học viện PKKQ
8.       
2C
2D
VJC02
ĐH Công nghiệp HN
ATR
ĐH Công nghiệp HN
9.       
3C
3D
Sao Đỏ - Machenic 2
ĐH Sao Đỏ
VTEC ATE
CĐ KTKT Vĩnh Phúc
10.  
4C
4D
UNETI 01
ĐH KTKT CN
HHT – Sinh Tồn
CĐ Nghề CN cao HN
11.  
5C
5D
ACE – HesMan
ĐH Bách Khoa HN
Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION
ĐH Sao Đỏ
12.  
6C
6D
EPU – PLATI
ĐH Điện lực
SKH-LONG GIANG
ĐH SP KT Hưng Yên
13.  
1A
1C
DCN-105
ĐH Công nghiệp HN
AUTOCAR4
ĐH Công nghiệp HN
14.  
2A
2C
ĐT18ND – UNETI
ĐH KT KT Công nghiệp
VJC02
ĐH Công nghiệp HN
15.  
3A
3C
TĐH 02
ĐH KTKT CN
Sao Đỏ - Machenic 2
ĐH Sao Đỏ
16.  
4A
4C
SKH-EST-IT
ĐH SPKT Hưng Yên
UNETI 01
ĐH KTKT CN
17.  
5A
5C
DCN_ĐT
ĐH Công nghiệp HN
ACE – HesMan
ĐH Bách Khoa HN
18.  
6A
6C
S-UNETI
ĐH KTKT CN
EPU – PLATI
ĐH Điện lực
19.  
1B
1D
TDKL.V2
ĐH Công nghiệp HN
KQ7
Học viện PKKQ
20.  
2B
2D
ĐTNĐ01-UNETI
ĐH KT KT Công nghiệp
ATR
ĐH Công nghiệp HN
21.  
3B
3D
Sao Đỏ SBTC
ĐH Sao Đỏ
VTEC ATE
CĐ KTKT Vĩnh Phúc
22.  
4B
4D
Sao Đỏ - SĐCK
ĐH Sao Đỏ
HHT – Sinh Tồn
CĐ Nghề CN cao HN
23.  
5B
5D
CK – WRU
ĐH Thủy lợi
Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION
ĐH Sao Đỏ
24.  
6B
6D
SKH-LIÊN GIA
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-LONG GIANG
ĐH SP KT Hưng Yên
25.  
1D
1A
KQ7
Học viện PKKQ
DCN-105
ĐH Công nghiệp HN
26.  
2D
2A
ATR
ĐH Công nghiệp HN
ĐT18ND – UNETI
ĐH KT KT Công nghiệp
27.  
3D
3A
VTEC ATE
CĐ KTKT Vĩnh Phúc
TĐH 02
ĐH KTKT CN
28.  
4D
4A
HHT – Sinh Tồn
CĐ Nghề CN cao HN
SKH-EST-IT
ĐH SPKT Hưng Yên
29.  
5D
5A
Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION
ĐH Sao Đỏ
DCN_ĐT
ĐH Công nghiệp HN
30.  
6D
6A
SKH-LONG GIANG
ĐH SP KT Hưng Yên
S-UNETI
ĐH KTKT CN
31.  
1C
1B
AUTOCAR4
ĐH Công nghiệp HN
TDKL.V2
ĐH Công nghiệp HN
32.  
2C
2B
VJC02
ĐH Công nghiệp HN
ĐTNĐ01-UNETI
ĐH KT KT Công nghiệp
33.  
3C
3B
Sao Đỏ - Machenic 2
ĐH Sao Đỏ
Sao Đỏ SBTC
ĐH Sao Đỏ
34.  
4C
4B
UNETI 01
ĐH KTKT CN
Sao Đỏ - SĐCK
ĐH Sao Đỏ
35.  
5C
5B
ACE – HesMan
ĐH Bách Khoa HN
CK – WRU
ĐH Thủy lợi
36.  
6C
6B
EPU – PLATI
ĐH Điện lực
SKH-LIÊN GIA
ĐH SPKT Hưng Yên
Lưu ý : Các đội bên trái mặc áo xanh - Các đội bên phải mặc áo đỏ
 
***
 
Thời gian:      13h - 18h        Buổi chiều      10/4/2012
Bảng đấu:      7-8-9-10-11-12                       
 
Trận
BẢNG
TÊN ĐỘI – TRƯỜNG
37.  
7A
7B
CCX Quảng Ninh
CĐ CN và XD
SKH-MEC-HY
ĐH SPKT Hưng Yên
38.  
8A
8B
DRAGON
ĐH Công nghiệp HN
PPK612
Học viện PKKQ
39.  
9A
9B
SKH-PIC
ĐH SPKT Hưng Yên
Sao Đỏ - Machenic 1
ĐH Sao Đỏ
40.  
10A
10B
VJC01
ĐH Công nghiệp HN
TVTK
ĐH Sao Đỏ
41.  
11A
11B
TĐH54
ĐH Mỏ Địa chất
SKH-LG-MEC
ĐH SP KT Hưng Yên
42.  
12A
12B
SKH-HY-CĐT2
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-FIRE-WIN
ĐH SPKT Hưng Yên
43.  
7C
7D
SKH-SUNWARD
ĐH SPKT Hưng Yên
CKLK_01
CĐ CK LK Thái Nguyên
44.  
8C
8D
SKH-TĐH-PRO
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-High-wave
ĐH SPKT Hưng Yên
45.  
9C
9D
ĐT 02
ĐH KTKT CN
SKH-E7-HY
ĐH SPKT Hưng Yên
46.  
10C
10D
CKLK_02
CĐ CK LK Thái Nguyên
Sao Đỏ - Night Mare
ĐH Sao Đỏ
47.  
11C
11D
Sao Đỏ - TĐH2
ĐH Sao Đỏ
DCN_C05
ĐH Công nghiệp HN
48.  
12C
12D
SKH-NEW-WIND
ĐH SPKT Hưng Yên
FIRE-ĐT04
ĐH KT KT Công nghiệp
49.  
7A
7C
CCX Quảng Ninh
CĐ CN và XD
SKH-SUNWARD
ĐH SPKT Hưng Yên
50.  
8A
8C
DRAGON
ĐH Công nghiệp HN
SKH-TĐH-PRO
ĐH SPKT Hưng Yên
51.  
9A
9C
SKH-PIC
ĐH SPKT Hưng Yên
ĐT 02
ĐH KTKT CN
52.  
10A
10C
VJC01
ĐH Công nghiệp HN
CKLK_02
CĐ CK LK Thái Nguyên
53.  
11A
11C
TĐH54
ĐH Mỏ Địa chất
Sao Đỏ - TĐH2
ĐH Sao Đỏ
54.  
12A
12C
SKH-HY-CĐT2
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-NEW-WIND
ĐH SPKT Hưng Yên
55.  
7B
7D
SKH-MEC-HY
ĐH SPKT Hưng Yên
CKLK_01
CĐ CK LK Thái Nguyên
56.  
8B
8D
PPK612
Học viện PKKQ
SKH-High-wave
ĐH SPKT Hưng Yên
57.  
9B
9D
Sao Đỏ - Machenic 1
ĐH Sao Đỏ
SKH-E7-HY
ĐH SPKT Hưng Yên
58.  
10B
10D
TVTK
ĐH Sao Đỏ
Sao Đỏ - Night Mare
ĐH Sao Đỏ
59.  
11B
11D
SKH-LG-MEC
ĐH SP KT Hưng Yên
DCN_C05
ĐH Công nghiệp HN
60.  
12B
12D
SKH-FIRE-WIN
ĐH SPKT Hưng Yên
FIRE-ĐT04
ĐH KT KT Công nghiệp
61.  
7D
7A
CKLK_01
CĐ CK LK Thái Nguyên
CCX Quảng Ninh
CĐ CN và XD
62.  
8D
8A
SKH-High-wave
ĐH SPKT Hưng Yên
DRAGON
ĐH Công nghiệp HN
63.  
9D
9A
SKH-E7-HY
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-PIC
ĐH SPKT Hưng Yên
64.  
10D
10A
Sao Đỏ - Night Mare
ĐH Sao Đỏ
VJC01
ĐH Công nghiệp HN
65.  
11D
11A
DCN_C05
ĐH Công nghiệp HN
TĐH54
ĐH Mỏ Địa chất
66.  
12D
12A
FIRE-ĐT04
ĐH KT KT Công nghiệp
SKH-HY-CĐT2
ĐH SPKT Hưng Yên
67.  
7C
7B
SKH-SUNWARD
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-MEC-HY
ĐH SPKT Hưng Yên
68.  
8C
8B
SKH-TĐH-PRO
ĐH SPKT Hưng Yên
PPK612
Học viện PKKQ
69.  
9C
9B
ĐT 02
ĐH KTKT CN
Sao Đỏ - Machenic 1
ĐH Sao Đỏ
70.  
10C
10B
CKLK_02
CĐ CK LK Thái Nguyên
TVTK
ĐH Sao Đỏ
71.  
11C
11B
Sao Đỏ - TĐH2
ĐH Sao Đỏ
SKH-LG-MEC
ĐH SP KT Hưng Yên
72.  
12C
12B
SKH-NEW-WIND
ĐH SPKT Hưng Yên
SKH-FIRE-WIN
ĐH SPKT Hưng Yên
Lưu ý : Các đội bên trái mặc áo xanh - Các đội bên phải mặc áo đỏ

 

Bình luận
Ý kiến bình luận
traicokhi_cklk (24/04/2012 18:56)
hay wa ta
duykhanh (10/04/2012 10:36)
bảng 1 có 3/4 đội trường HaUI, sát phạt nhau rùi