Tin tức

Thông báo tổ chức Ngày Hội việc làm Đại học Công nghiệp Hà Nội 2012

Mon, 11/06/2012, 11:03 GMT+7

Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp với Trung Tâm giới thiệu việc làm Thanh Niên thành phố Hà Nội tổ chức "Ngày hội việc làm Đại học Công nghiệp Hà Nội 2012"

Bình luận
Ý kiến bình luận