Tin tức

Kế hoạch: Tổ chức thi Chung kết, tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên và Lập trình sinh viên ACM/ICPC năm 2012

Wed, 20/06/2012, 09:31 GMT+7

Căn cứ Kế hoạch số 912/KH-ĐHCN ngày 15/5/2012 của Hiệu trưởng trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên và Kỳ thi Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC năm 2012;

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức “Thi chung kết, lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên và Lập trình sinh viên ACM/ICPC năm 2012” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tổng kết, đánh giá kết quả cuộc thi Olympic Tin học sinh viên và Lập trình sinh viên ACM/ICPC năm 2012 và trao thưởng cho các sinh viên đạt giải.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.
1.Thi Olypmpic Tin học
- Thời gian: 08h00 ngày 22 tháng 6 năm 2012.
- Địa điểm: Phòng máy 5 Khoa CNTT, tầng 8 A1.
2.Thi Lập trình sinh viên ACM/ICPC
- Thời gian: 13h30 ngày 22 tháng 6 năm 2012.
- Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm Thông tin – Thư viện.
3.Lễ Tổng kết và trao giải
- Thời gian: 19h30 ngày 22 tháng 6 năm 2012.
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, nhà A11.

Bình luận
Ý kiến bình luận