Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160113031261001 Lớp ưu tiên: ÐH Tiếng Anh 1_K10
Trang       Từ 1 đến 30 của 38 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1041180133 Lê Thị Thúy An 2
2 1041180036 Đinh Hải Anh 4.5
3 1041180224 Nguyễn Hoàng Anh 6
4 1041180219 Nguyễn Thị Lan Anh 5.5
5 1041180162 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2.5
6 1041180078 Trần Thị Lan Anh 3.5
7 1041180152 Nguyễn Thị Vân Ánh 3.5
8 1041180005 Phạm Quỳnh Chi 4.5
9 1041180001 Nguyễn Văn Điển 5.5
10 1041180054 Trần Thị Điệp 3
11 1041180047 Lã Thị Diệu 4.5
12 1041180040 Trần Thị Dịu 4
13 1041180025 Nguyễn Văn Dưỡng 5.5
14 1041180020 Phạm Thị Duyên 4.5
15 1041180103 Nguyễn Thị Hà 5.5
16 1041180045 Nguyễn Thị Hạnh 4
17 1041180088 Nguyễn Thị Hiền 3.5
18 1041180249 Lê Thị Thu Hương 3
19 1041180184 Nguyễn Hoài Thu Hương 4.5
20 1041180100 Trịnh Thị Khánh Linh 3.5
21 1041180195 Nguyễn Thị Mười 3
22 1041180032 Vũ Thị Hồng Ngát 7
23 1041180016 Hoàng Thị Ánh Ngọc 5
24 1041180114 Dương Thị Nhung 2
25 1041180093 Nguyễn Thị Thu Phương 5
26 1041180071 Nguyễn Minh Thiên Thanh 5
27 1041180023 Dương Thị Thảo 4.5
28 1041180009 Nguyễn Thị Phương Thảo 8
29 1041180231 Nguyễn Thị Phương Thi 5
30 1041180230 Phạm Thị Thoan 7.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 38 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10