Tin tức

Thông báo: Về kế hoạch thu, nộp học phí đối với sinh viên ĐH (K3, K4, K5, K6) và cao đẳng (K10, K11, K12, K13, K14) năm hoc 2015 - 2016

Tue, 22/03/2016, 16:00 GMT+7

Thông báo: Về kế hoạch thu, nộp học phí đối với sinh viên ĐH (K3, K4, K5, K6) và cao đẳng (K10, K11, K12, K13, K14) năm hoc 2015 - 2016

Bình luận
Ý kiến bình luận