Tin tức

Kế hoạch học tập của các lớp trong các ngày thi tuyển sinh đại học năm học 2012 - 2013

Tue, 26/06/2012, 11:11 GMT+7

Để phục vụ công tác tuyển sinh Đại học năm học 2012-2013, nhà trường thông báo kế hoạch học tập của các lớp trong các ngày 3, 4, 5/7/2012 và 8, 9, 10/7/2012.

 

1. Đối với các lớp học lý thuyết: 

            - Trong các ngày 3, 4, 5/7/2012 và 8, 9, 10/7/2012 các lớp có lịch học lý thuyết trong toàn trường được nghỉ học.

 

2. Đối với các lớp học thực hành:           

            - Trong các ngày 3, 4, 5/7/2012 và 8, 9, 10/2012 các lớp  các lớp có lịch học thực hành ca 1, ca 2 sẽ chuyển sang thực hành vào ca 3 hoặc học bù vào các buổi khác; riêng các lớp có lịch học thực hành ca 3 vẫn học tập bình thường.

 

3. Đối với các lớp có lịch thi, kiểm tra: 

            - Trong các ngày 7, 8/7/2012 lớp liên thông Cao đẳng – Đại học Hóa 5 khóa 5  học tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Viện Trì vẫn tổ chức thi học kỳ theo đúng kế hoạch đã triển khai.

Bình luận
Ý kiến bình luận