Tin tức

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI SƠ KHẢO OLIMPIC MÔN TOÁN

Sat, 07/12/2013, 08:02 GMT+7

 

Thời gian: 7h30 ngày 8/12/2013
PHÒNG 301-A7
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Hệ -Khóa- Lớp Cơ sở thi  Số điện thoại 
1   Ngô Thị An T81291 301-A7 ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN  
2   Bành Việt Anh T81292 301-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
3 0841260162 Nguyễn Đức Anh T81293 301-A7 ĐH-K8-CLCPM Khu A-ĐHCN 01639551827
4   Nguyễn Thị Anh T81294 301-A7 ĐH-K8-MT3 Khu A-ĐHCN  
5 0841270009 Nguyễn Tuấn Anh T81295 301-A7 ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 01649359817
6   Phạm Việt Anh T81296 301-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
7   Trần Tuấn Anh T81297 301-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
8   Vũ Tuấn Anh T81298 301-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
9 0841180133 Phạm Ngọc Ánh T81299 301-A7 ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01652149262
10   Nguyễn Văn Ba T81300 301-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
11   Trịnh Văn Ba T81301 301-A7 ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
12 0841070277 Nguyễn Thị Bào T81302 301-A7 ĐH-K8-KT4 Khu A-ĐHCN 01626073883
13 0841070420 Nguyễn Văn Bằng T81303 301-A7 ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
14 0841270052 Trần Thị Chi  T81304 301-A7 ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 01644237277
15   Phạm Thị Chinh T81305 301-A7 ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
16 0841030257 Nguyễn Văn Chương T81306 301-A7 ĐH-K8-Ô tô4 Khu A-ĐHCN  
17 0841270028 Nguyễn Văn Cương T81307 301-A7 ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 01679425321
18   Cao Văn Cường T81308 301-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
19 0741040061 Hoàng Văn Cường T81309 301-A7 ĐH-K7-ĐIỆN1 Khu A-ĐHCN 01642018424
20 0641240213 Hoàng Xuân Cường T81310 301-A7 ĐH-K6-TĐH3 Khu A-ĐHCN 01648548821
21 0841010358 Lê Văn Cường T81311 301-A7 ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
22   Nguyễn Xuân Cường T81312 301-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
23 0841030164 Trần Mạnh Danh T81313 301-A7 ĐH-K8-Ô tô3 Khu A-ĐHCN 01626685629
24 0841090377 Trần Thị Kiều Diễm T81314 301-A7 ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
25 0841360068 Trịnh Văn Duẩn T81315 301-A7 ĐH-K8-KTPM1 Khu A-ĐHCN 01687937507
26 0841100074 Phạm Thị Dung T81316 301-A7 ĐH-K8-May1 Khu A-ĐHCN 01654838599
27   Phùng Thị Dung T81317 301-A7 ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN  
28 0841100018 Vũ Thị Phương Dung T81318 301-A7 ĐH-K8-May1 Khu A-ĐHCN 0983274738
29 0841010435 Lê Văn Dũng T81319 301-A7 ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
30 0841030215 Nguyễn Văn Dũng T81320 301-A7 ĐH-K8-Ô tô3 Khu A-ĐHCN 0978734618
31   Trần Ngọc Dũng T81321 301-A7 ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
32   Nguyễn Văn Duy T81322 301-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
33   Vũ Văn Duy T81323 301-A7 ĐH-K8-MT3 Khu A-ĐHCN  
34 0841270059 Tô Thị Duyên T81324 301-A7 ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 01666173812
35 0841070012 Đoàn Thùy Dương T81325 301-A7 ĐH-K8-KT1 Khu A-ĐHCN 0976744957
36   Đỗ Ngọc Đạt T81326 301-A7 ĐH-K8-CLC Ô tô Khu A-ĐHCN  
37 0841030102 Vũ Văn Đạt T81327 301-A7 ĐH-K8-Ô tô2 Khu A-ĐHCN 01668993149
38 0841010078 Phùng Hoàng Đắc T81328 301-A7 ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
39 0841090391 Nguyễn Thị ĐỊnh T81329 301-A7 ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
40   Nguyễn Tiến Điệp T81330 301-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
41 0841010336 Đỗ Quang Độ T81331 301-A7 ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
42 0741050282 Phạm Văn Đông T81332 301-A7 ĐH-K7-ĐT4 Khu A-ĐHCN 0962681297
PHÒNG 302-A7
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Hệ -Khóa- Lớp Cơ sở thi  Số điện thoại 
1   Đỗ Văn Đức T81333 302-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
2   Nguyễn Anh Đức T81334 302-A7 ĐH-K8-CLC Ô tô Khu A-ĐHCN  
3   Hoàng Thị Trà Giang T81335 302-A7 ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
4 081260160 Vũ Thị Hương Giang T81336 302-A7 ĐH-K8-HTTT1 Khu A-ĐHCN 0914487995
5   Nguyễn Tiến Giáo T81337 302-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
6 0741010298 Trịnh Đình Giáp T81338 302-A7 ĐH-K7-CK4 Khu A-ĐHCN 0962623247
7 0841090176 Đoàn Thị Thu Hà T81339 302-A7 ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0989926121
8 0841090077 Nguyễn Sơn Hà T81340 302-A7 ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 0977685568
9 0841120241 Phạm Thị Hà T81341   ĐH-K8-Hóa3 Khu A-ĐHCN  
10   Nguyễn Tiến Hải T81342 302-A7 ĐH-K8-MT1 Khu A-ĐHCN  
11   Trần Văn Hải T81343 302-A7 ĐH-K8-CLC Ô tô Khu A-ĐHCN  
12 0841090473 Nguyễn Thị Hồng Hạnh T81344 302-A7 ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN 01627736468
13   Hoàng Thị Hằng T81345 302-A7 ĐH-K8-MT1 Khu A-ĐHCN  
14 0841090339 Trần Thị Hằng T81346 302-A7 ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
15 0841090164 Nguyễn Thị Hân T81347 302-A7 ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 01669493587
16 0841260055 Nguyễn Đức Hậu T81348 302-A7 ĐH-K8-CLCPM Khu A-ĐHCN 0978391108
17   Nguyễn Thị Bé Hậu T81349 302-A7 ĐH-K8-MT2 Khu A-ĐHCN  
18 0841100012 Bùi Thị Hiền T81350 302-A7 ĐH-K8-May1 Khu A-ĐHCN 0987179244
19 0841120238 Đào Văn Hợi T81351   ĐH-K8-Hóa3 Khu A-ĐHCN  
20   Phạm Thị Hòa T81352 302-A7 ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
21 0841090073 Ngô Thị Hoàn T81353 302-A7 ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 01656916568
22 0841260110 Nguyễn Hưng Hoàng T81354 302-A7 ĐH-K8-CLCPM Khu A-ĐHCN 01673623445
23 0841090374 Trần Thị Hồng T81355 302-A7 ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
24   Nguyễn Xuân HÙng T81356 302-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
25 0841040283 Cao Văn Hùng T81357 302-A7 ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
26 0841030284 Đỗ Văn Hùng T81358 302-A7 ĐH-K8-Ô tô4 Khu A-ĐHCN  
27 0841070549 Ngô Trọng Hùng T81359 302-A7 ĐH-K8-KT7 Khu A-ĐHCN  
28   Nguyễn Văn Hùng T81360 302-A7 ĐH-K8-MT3 Khu A-ĐHCN  
29   Nguyễn Việt Hùng T81361 302-A7 ĐH-K8-CĐT2-K7 Khu A-ĐHCN  
30   Đỗ Đình Huy T81362 302-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
31   Thái Bá Huy T81363 302-A7 ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
32 0841070450 Đinh Thị Thanh Huyền T81364 302-A7 ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
33 0841180162 Nguyễn Thị Huyền T81365 302-A7 ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 098912417
34 0841180108 Nguyễn Thị Ngọc Huyền T81366 302-A7 ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01663551150
35 0841270060 Nguyễn Thị Thanh Huyền T81367 302-A7 ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 0983986823
36 0841070451 Nguyễn Thị Thu Huyền T81368 302-A7 ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
37 0841180107 Tạ Thị Huyền T81369 302-A7 ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01682607325
38   DĐặng Hải Hưng T81370 302-A7 ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
39 0841040349 Phạm Quang Hưng T81371 302-A7 ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
40 0841100237 Nguyễn Thị Hương T81372 302-A7 ĐH-K8-May3 Khu A-ĐHCN  
41 0841180153 Nguyễn Thị Thu Hương T81373 302-A7 ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01688656915
42 0841180127 Nguyễn Thị Thu Hương T81374 302-A7 ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN  
43 0841070523 Phạm Thị Hương T81375 302-A7 ĐH-K8-KT7 Khu A-ĐHCN  
PHÒNG 303 -A7
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Hệ -Khóa- Lớp Cơ sở thi  Số điện thoại 
1 0841070433 Tống Thị Hương T81376 302-A7 ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
2 0841090065 Trần Mai Hương T81377   ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 0969532688
3   Nguyễn Thị Thúy Hường T81378   ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
4   Phạm Thị Hường T81379   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
5 0841090358 Trần Thị Hường T81380   ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
6   Hoàng Trọng Khanh T81381   ĐH-K8-MT2 Khu A-ĐHCN  
7 0841100192 Lê Thị Khánh T81382   ĐH-K8-May3 Khu A-ĐHCN  
8 0841040368 Vũ Ngọc Khánh T81383   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
9 0841040230 Nguyễn Văn Khoa T81384   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
  0841120281 Nguyễn Văn Kiên T81385   ĐH-K8-Hóa 4 Khu A-ĐHCN  
10 0841090200 Doãn Thị Thanh Lam T81386   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0987464120
11   Vương Chí Lập T81387   ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
12 0841010237 Nguyễn Văn Liệu T81388   ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
13 0841180096 Hoàng Mạnh Linh T81389   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 0989511337
14 0841100026 Nguyễn Thị Diệu Linh T81390   ĐH-K8-May1 Khu A-ĐHCN 0987653652
15 0741120129 Phạm Thị Loan T81391   ĐH-K7-Hóa 2 Khu A-ĐHCN 098325740
16 0841030246 Nguyễn Văn Long T81392   ĐH-K8-Ô tô4 Khu A-ĐHCN  
17 0841040263 Nguyễn Thành Luân T81393   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
18 0841270058 Nguyễn Thành Luân T81394   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 01633232863
19 0841180088 Phan Hương Ly T81395   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 0979030107
20 0841090198 Nguyễn Ngọc Mai T81396   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 01644265086
21 0841090060 Nguyễn Thanh Mai T81397   ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 01263004722
22 0841070410 Nguyễn Thị Mai T81398   ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
23   Nguyễn Thị Mai T81399   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN  
24 0841090379 Nguyễn Thị Mai T81400   ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
25 0841180151 Trịnh Thị Mai T81401   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 0964039201
26 0841240120 Đặng Tuấn Minh T81402   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
27 0841240209 Nguyễn Thanh Minh T81403   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
28 0841100016 Đoàn Thị Trà My T81404   ĐH-K8-May1 Khu A-ĐHCN 0962378724
29   Nguyễn Thị Diễm My T81405   ĐH-K8-MT2 Khu A-ĐHCN  
30 0841090209 Nguyễn Tiến Nam T81406   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0964158575
31 0841090006 Lê Thị Nga T81407   ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 01674102718
32   Nguyễn Quỳnh Nga T81408   ĐH-K8-KTCLC Khu A-ĐHCN  
33 0841070570 Nguyễn Thị Hoa Ngân T81409   ĐH-K8-KT3 Khu A-ĐHCN 01652649011
34 0841240148 Đỗ Quang Nghĩa T81410   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
35 0841260085 Nguyễn Danh Nghĩa T81411   ĐH-K8-HTTT2 Khu A-ĐHCN  
36 0841100235 Nguyễn Thị Ngọc T81412   ĐH-K8-May3 Khu A-ĐHCN  
37 0841270051 Nguyễn Thị Hồng Nguyên T81413   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 01673525974
38   Phạm Thị Nguyệt T81414   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN  
39 0841090183 Quách Thị Nguyệt T81415   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0969945441
40 0841090189 Nguyễn Thị Nhàn T81416   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0972587763
41 0841070423 Nguyễn Thị Nhàn T81417   ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
42 0841090390 Vũ Thị Nhàn T81418   ĐH-K8-QTKD5 Khu A-ĐHCN  
43   Nguyễn Thị Thùy Ninh T81419   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN  
PHÒNG 304-A7
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Hệ -Khóa- Lớp Cơ sở thi  Số điện thoại 
1 0841090179 Nguyễn Thị Oanh T81420   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 01644927246
2 0841090485 Trần Thị Oanh T81421   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN  
3 0841270043 Lương Văn Phú T81422   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 0977456095
4   Nguyễn Văn Phúc T81423   ĐH-K8-CLC Ô tô Khu A-ĐHCN  
5 0841010040 Đào Duy Phương T81424   ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
6 0841180103 Lê Hà Phương T81425   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01652431059
7 0841090056 Nguyễn Minh Phương T81426   ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 01644279546
8 0841070390 Nguyễn Thị Phương T81427   ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
9 0841070390 Nguyễn Thị Phương T81428   ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
10 0841070547 Phạm Thị Phương T81429   ĐH-K8-KT7 Khu A-ĐHCN  
11 0841090173 Phạm Thị Minh Phương T81430   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0989196388
12   Tô Thị Phượng T81431   ĐH-K8-KTCLC Khu A-ĐHCN  
13 0841180130 Vũ Thị Phượng T81432   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01672523557
14 0741240059 Nguyễn Thiện Quang T81433   ĐH-K7-TĐH1 Khu A-ĐHCN 01666469790
15   Nguyễn Văn Quang T81434   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
16 0841030273 Trần Văn Quân T81435   ĐH-K8-Ô tô4 Khu A-ĐHCN 01663116307
17 0741050367 Đỗ Xuân Quý T81436   ĐH-K7-ĐT4 Khu A-ĐHCN 01673054228
18 0841010290 Lê Trọng Quyền T81437   ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
19 0841090174 Nguyễn Thị Quỳnh T81438   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 01689528515
20 0841180090 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh T81439   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01697957328
21   Nguyễn Xuân Quỳnh T81440   ĐH-K8-MT3 Khu A-ĐHCN  
22   Tống Văn Sinh T81441   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
23   Vì Văn Soan T81442   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
24 0841030192 Nguyễn Anh Sơn T81443   ĐH-K8-Ô tô3 Khu A-ĐHCN 0978479391
25 0841040104 Nguyễn Ngọc Sơn T81444   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
26 0841040300 Nguyễn Trọng Sơn T81445   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
27 0841030206 Phạm Công Sơn T81446   ĐH-K8-Ô tô3 Khu A-ĐHCN 01658212543
28   Phạm Trung Sơn T81447   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
29 0841270032 Văn Thế Sỹ T81448   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 0965690097
30 0841090513 Hồ Thi Tâm T81449   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN 01628651028
31   Lê Thị Tâm T81450   ĐH-K8-MT3 Khu A-ĐHCN  
32   Nguyễn Tiến Thạch T81451   ĐH-K8-MT2 Khu A-ĐHCN  
33 0841090202 Nguyễn Thị Thái T81452   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 01652934496
34 0841030262 Dương Văn Thành T81453   ĐH-K8-Ô tô4 Khu A-ĐHCN  
35   Nguyễn Tiến Thành T81454   ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
36 0841100180 Dương Thị Thảo T81455   ĐH-K8-May3 Khu A-ĐHCN  
37 0841070329 Giang Văn Thảo T81456   ĐH-K8-KT5 Khu A-ĐHCN 0985138561
38 0841090227 Hoàng Thị Thảo T81457   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0973589612
39 0841180156 Lưu Thu Thảo T81458   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN 01629538018
40 0841270027 Nguyễn Hồng Thắm  T81459   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 0965411848
41   Nguyễn Thị Thắm T81460   ĐH-K8-Ngôn ngữ 2 Khu A-ĐHCN  
42   Nguyễn Văn Thịnh T81461   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
PHÒNG 305-A7
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Hệ -Khóa- Lớp Cơ sở thi  Số điện thoại 
1   Trương Việt Thịnh T81462   ĐH-K8-MT2 Khu A-ĐHCN  
2 0841090182 Nguyễn Thị Thơm T81463   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 01664857095
3   Bùi Thị Thu T81464   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN  
4   Lê Thị Thu T81465   ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
5   Phạm Thị Thùy T81466   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
6 0641060209 Đỗ Thị Thúy T81467   ĐH-K6-KHMT3 Khu A-ĐHCN 01687385836
7 0841090160 Ngô Thị Minh Thúy T81468   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0966130739
8 0841100229 Từ Thị Thúy T81469   ĐH-K8-May3 Khu A-ĐHCN  
9   Nguyễn Viết Thụy T81470   ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
10   Nguyễn Văn Thuyết T81471   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
11 0841090495 Lê Thị Thương T81472   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN  
12 0841090068 Phùng Thúy Thương T81473   ĐH-K8-QTKD1 Khu A-ĐHCN 01694489155
13 0841040159 Lê Xuân Toản T81474   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
14 0841040043 Trần Quốc Toản T81475   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
15 0841100029 Đoàn Thì Huyền Trang T81476   ĐH-K8-May1 Khu A-ĐHCN 01658236395
16 0841270045 Hoàng Thị Huyền Trang T81477   ĐH-K8-TCNH1 Khu A-ĐHCN 0979759561
17 0841090405 Trần Thị Trang T81478   ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN 0975355307
18   Trần Thị Thu Trang T81479   ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
19   Trịnh Thị Quỳnh Trang T81480   ĐH-K8-PM3 Khu A-ĐHCN  
20 0841040389 Trần Thanh Trúc T81481   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
21 0841030157 Trần Quốc Trương T81482   ĐH-K8-Ô tô3 Khu A-ĐHCN 0966972863
22 0841030083 Vũ Quốc Trường T81483   ĐH-K8-Ô tô2 Khu A-ĐHCN  
23 0841240207 Nguyễn Tài Tuấn T81484   ĐH-K8-CLCĐIEN Khu A-ĐHCN  
24   Hoàng Thanh Tùng T81485   ĐH-K8-MT2 Khu A-ĐHCN  
25   Trịnh Khắc Tùng T81486   ĐH-K8-MT3 Khu A-ĐHCN  
26   Nguyễn Thị Tuyển T81487   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN  
27 0841100205 Nguyễn Thị Ánh Tuyết T81488   ĐH-K8-May3 Khu A-ĐHCN  
28 0841090490 Vũ Thị Tuyết T81489   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN 01685692377
29 0841010444 Nguyễn Văn Tưởng T81490   ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
30 0841090531 Đinh Thị Vân T81491   ĐH-K8-QTKD7 Khu A-ĐHCN 0962530501
31 0841070445 Nguyễn Thị Vân T81492   ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
32 0641240197 Nguyễn Văn Việt T81493   ĐH-K6-TĐH3 Khu A-ĐHCN 0968616293
33 0841010339 Trần Thế Việt T81494   ĐH-K8-CLCCK2 Khu A-ĐHCN  
34 0741010227 Phạm Trung Vương T81495   ĐH-K7-CK3 Khu A-ĐHCN 01666908354
35   TRịnh Quốc Vương T81496   ĐH-K8-KTN Khu A-ĐHCN  
36 0841030150 Trần Văn Vương T81497   ĐH-K8-Ô tô2 Khu A-ĐHCN  
37 0841070417 Phạm Thị Xuyến T81498   ĐH-K8-KT6 Khu A-ĐHCN  
38   Lê Thị Như Ý T81499   ĐH-K8-QTKD6 Khu A-ĐHCN  
39 0841070171 Lương Thị Yến T81500   ĐH-K8-KT3 Khu A-ĐHCN 01658216195
40 0841070281 Nguyễn Hải Yến T81501   ĐH-K8-KT4 Khu A-ĐHCN 01663318538
41 0841090171 Nguyễn Thị Hải Yến T81502   ĐH-K8-QTKD3 Khu A-ĐHCN 0967107527
Bình luận
Ý kiến bình luận
Nguyễn Trọng Minh (12/12/2013 22:42)
e muốn hỏi:vào lân thi 0lympic Toán lần 1 e co tham gia và dược giải khuyến khích.e xem thông tin trên mạng thi thấy giải khuyến khích được 1 giấy khen + 100k.nhưng từ đó đện giờ vân chưa thấy thông báo nhận giải.vậy e muốn hỏi đợt thi olympic lần 1 đã tổ chức trao giải chưa,nếu chưa thì bao giờ trao giải.nêu trao rồi thi e có dk trao giải nữa không ah?
tran thi phuong anh (11/12/2013 09:33)
bai thi lop 6 vong 8 kho qua