Tin tức

Thông báo tạm ngừng cấp điện Khu B Trường ĐHCN Hà Nội

Wed, 01/08/2012, 14:10 GMT+7

Theo thông báo số 03 - 372 E6 ngày 22 tháng 07 năm 2012của công ty điện lực Từ liêm thông báo cho nhà trường ...

Tạm ngừng cấp điện . cho Khu B của trường Đại học công nghiệp Hà nội như sau:
Thời gian tạm ngừng cấp điện. Từ 05 giờ 30 ngày 05 tháng 08 năm 2012
Thời gian dự kiến cấp điện trở lại: Đến 12 giờ ngày 05 tháng 08 năm 2012
Vậy nhà trường thông báo tới các đơn vị trong trường biết để có kế hoạch bố trí công việc, học tập, thực tập cho hợp lý không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung trong nhà trường.
 Xin cảm ơn!

Bình luận
Ý kiến bình luận