Tin tức

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI SƠ KHẢO OLIMPIC MÔN VẬT LÝ

Fri, 13/12/2013, 08:10 GMT+7

DANH SÁCH THI SƠ KHẢO OLYMPIC MÔN VẬT LÝ A1
Thời gian: 8h00 ngày 15/12/2013
PHÒNG 102-C2-Hà Nam
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Số điện thoại  Hệ -Khóa- Lớp  
1   Nguyễn Tuấn Anh L1501 102-C2 0972349321 ĐH-K8-TĐH1  
2 0841240130 Phùng Quang Tuấn Anh L1502 102-C2 01698424843 ĐH-K8-TĐH2  
3 0841240129 Nguyễn Văn Chinh L1503 102-C2 0986609395 ĐH-K8-TĐH2  
4 0841050476 Phạm Văn Đức L1504 102-C2 0979223149 ĐH-K8-ĐT6  
5 0841240095 Nguyễn Văn Hanh L1505 102-C2 0967825246 ĐH-K8-TĐH2  
6 0841240039 Nguyễn Sinh Hóa L1506 102-C2 01696101995 ĐH-K8-TĐH1  
7   Phạm Văn Hóa L1507 102-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
8 0841040396 Nguyễn Văn Hoàng L1508 102-C2   ĐH-K8-ĐIỆN 5  
9 0841040356 Trần Việt Hoàng L1509 102-C2   ĐH-K8-ĐIỆN 5  
10 0841050137 Ngô Thanh Hồng L1510 102-C2 01694791073 ĐH-K8-ĐT2  
11 0841050095 Ngô Mạnh Hùng L1511 102-C2 0987265913 ĐH-K8-ĐT2  
12 0841240126 Vũ Văn Hùng L1512 102-C2 01687061500 ĐH-K8-TĐH2  
13   Nguyễn Đức Huy L1513 102-C2   ĐH-K8-ĐIỆN2  
14 0841050036 Nguyễn Duy Hưng L1514 102-C2 0988524107 ĐH-K8-ĐT1  
15   Hoàng Minh Khôi L1515 102-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
16 0841050404 Nguyễn Văn Kiên L1516 102-C2 0974163544 ĐH-K8-ĐT5  
17 1531050128 Nguyễn Thị Là L1517 102-C2 01632407779 CĐ-K15-ĐT2  
18 0841050011 Trịnh Thị Mỹ Linh L1518 102-C2 01697449796 ĐH-K8-ĐT1  
19   Phùng Công Lĩnh L1519 102-C2 01655614615 ĐH-K8-TĐH1  
20 0841050379 Trần Thanh Luân L1520 102-C2 0987271854 ĐH-K8-ĐT5  
21 0841040351 Nguyễn Văn Lương L1521 102-C2   ĐH-K8-ĐIỆN 5  
22   Nguyễn Văn Lý L1522 102-C2   ĐH-K8-ĐIỆN 3  
23   Bùi Duy Mạnh L1523 102-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
24 0841050109 Hồ Công Mạnh L1524 102-C2 0985864851 ĐH-K8-ĐT2  
25 0841050346 Nguyễn Hồng Nam L1525 102-C2 01655869495 ĐH-K8-ĐT5  
26 0841240080 Nguyễn Ngọc Nam L1526 102-C2 01627547028 ĐH-K8-TĐH1  
               
 
 
PHÒNG 103-C2-Hà Nam
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Số điện thoại  Hệ -Khóa- Lớp  
1 0841240003 Nguyễn Xuân Nghĩa L1527 103-C2 0963245276 ĐH-K8-TĐH1  
2 0841050490 Ninh Thành Nguyện L1528 103-C2 01657985759 ĐH-K8-ĐT5  
3 0841050368 Trần Văn Phú L1529 103-C2 01655644389 ĐH-K8-ĐT5  
4 0841050026 Nguyễn Thị Phượng L1530 103-C2 01646025123 ĐH-K8-ĐT1  
5 0841240087 Hoàng Văn Quý L1531 103-C2 0966553438 ĐH-K8-TĐH2  
6 0841050467 Nguyễn Thị Quý L1532 103-C2 01693044782 ĐH-K8-ĐT6  
7 0841040350 Hoàng Văn Quyền L1533 103-C2   ĐH-K8-ĐIỆN 5  
8 0841040361 Nguyễn Văn Sơn L1534 103-C2   ĐH-K8-ĐIỆN 5  
9 0841050394 Vũ Duy Sứng L1535 103-C2 01644519937 ĐH-K8-ĐT5  
10 0841040303 Trần Văn Thái L1536 103-C2   ĐH-K8-ĐIEN 4  
11   Lữ Hoàng Thành L1537 103-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
12   Nguyễn Phương Thảo L1538 103-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
13 0841050471 Ngô Trọng Thăng L1539 103-C2 0976755409 ĐH-K8-ĐT5  
14 0841050245 Nguyễn Quốc Thắng L1540 103-C2 0988168132 ĐH-K8-ĐT4  
15   Lại Thế Thế L1541 103-C2   ĐH-K8-ĐIỆN2  
16   Hoàng Đình Thu L1542 103-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
17 0841050415 Nguyễn Thị Thu L1543 103-C2 01646015303 ĐH-K8-ĐT6  
18 0841240113 Nguyễn Văn Thuỷ L1544 103-C2 0968474492 ĐH-K8-TĐH2  
19   Đàm Thị Thúy L1545 103-C2 01672205915 ĐH-K8-TĐH1  
20 0841050432 Trần Văn Tình L1546 103-C2 01694705468 ĐH-K8-ĐT6  
21   Nguyễn Tiến Toàn L1547 103-C2 01645159646 ĐH-K8-TĐH1  
22 0841050313 Đậu Đức Trị L1548 103-C2 01644185496 ĐH-K8-ĐT4  
23   Đặng Quang Tú L1549 103-C2   ĐH-K8-Ô tô 6  
24 0841050351 Nguyễn Viết Tuấn L1550 103-C2 01675620376 ĐH-K8-ĐT5  
25   Phạm Quốc Tuấn L1551 103-C2 0983426036 ĐH-K8-TĐH1  
26 0841050398 Hoàng Quốc Việt L1552 103-C2 016982041170 ĐH-K8-ĐT5  
               
 
 
PHÒNG 301-A7-Hà Nội
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Số điện thoại  Hệ -Khóa- Lớp  
1 0841240022 Bùi Nam Anh L1553 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
2 0841030143 Phạm Quốc Anh L1554 301-A7 0166133924 ĐH-K8-CLC oto  
3   Trịnh Văn Bảo L1555 301-A7 0987574064 ĐH-K8-CLCCK1  
4 0841030225 Đỗ Đức Bình L1556 301-A7 01654213374 ĐH-K8-CLC oto  
5   Nguyễn Đình Chánh L1557 301-A7   ĐH-K6-CLCCK2  
6   Đỗ Viết Chuyền L1558 301-A7   ĐH-K6-CLCCK2  
7 0841010113 Vũ Xuân Công L1559 301-A7 0163622656 ĐH-K8-CLC CK2  
8 0841010372 Lê Tử Cương L1560 301-A7 0965696824 ĐH-K8-CLC CK2  
9 0841010358 Lê Văn Cường L1561 301-A7 01668762319 ĐH-K8-CLC CK2  
10 0841010272 Phan Văn Cường L1562 301-A7 0973494132 ĐH-K8-CLC CK2  
11 0841010119 Trần Bá Cường L1563 301-A7 01694469121 ĐH-K8-CLC CK2  
12 0641020239 Hồ Đình Diên L1564 301-A7 01699531065 ĐH-K6-CĐT3  
13   Doãn Quang Dũng L1565 301-A7 0975956970 ĐH-K8-CLCCK1  
14 0841040035 Đào Tiến Dũng L1566 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
15   Đặng Văn Dũng L1567 301-A7 01675636432 ĐH-K8-CLCCK1  
16 0841010271 Hoàng ĐÌnh Dũng L1568 301-A7 01692860678 ĐH-K8-CLC CK2  
17 0841010435 Lê Văn Dũng L1569 301-A7 0987646012 ĐH-K8-CLC CK2  
18 0841010411 Nguyễn Văn Dũng L1570 301-A7 01658254679 ĐH-K8-CLC CK2  
19 0841010155 Đặng Quang Duy L1571 301-A7 0964065664 ĐH-K8-CLC CK2  
20 0841030022 Trần Văn Đạt L1572 301-A7 01687433637 ĐH-K8-CLC oto  
21 0841030374 Nguyễn Văn Điệp L1573 301-A7 01672758478 ĐH-K8-CLC oto  
22 0841010336 Đỗ Quang Độ L1574 301-A7 01628483380 ĐH-K8-CLC CK2  
23   Nguyễn Văn Đức L1575 301-A7   ĐH-K8-CLCĐT  
24 0841010109 Trần Văn Đức L1576 301-A7 01692533956 ĐH-K8-CLC CK2  
25 0841040050 Nguyễn Trường Giang L1577 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
26 0741120342 Ngô Hải Hà L1578 301-A7   ĐH-K7-Hóa 4  
27   Ngô Hải Hà L1579 301-A7   ĐH-K7-Hóa 4  
28   Hoàng Văn Hải L1580 301-A7 0983000611 ĐH-K8-CLCCK1  
29 0841010243 Nguyễn Văn Hào L1581 301-A7 0976826956 ĐH-K8-CLC CK2  
30   Đặng Thị Hằng L1582 301-A7   ĐH-K7-May 3  
31 0841010388 Tào Văn Hậu  L1583 301-A7 01627534789 ĐH-K8-CLC CK2  
32 0841010345 Hoàng Sỹ Hiệp L1584 301-A7 01656999857 ĐH-K8-CLC CK2  
33 0841030026 Phạm Văn Hiệp L1585 301-A7 01644287900 ĐH-K8-CLC oto  
34   Lê Hoàn L1586 301-A7 01686915565 ĐH-K8-CLCCK1  
35   Nguyễn Huy Hoàng L1587 301-A7 01664113495 ĐH-K8-CLCCK1  
36 0841040197 Từ Văn Hoàng L1588 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
37 0841010078 Phùng Đắc Hồng L1589 301-A7 0987715762 ĐH-K8-CLC CK2  
38 0841040283 Cao Văn Hùng L1590 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
39 0741050329 Nguyễn Văn Hùng L1591 301-A7   ĐH-K7-ĐT4  
40   Nguyễn Văn Hùng L1592 301-A7 01626937500 ĐH-K7-TĐH2  
41 0841010293 Nguyễn Tiến Huy L1593 301-A7 01688482054 ĐH-K8-CLC CK2  
42 0841030033 Lê Mạnh Hưng L1594 301-A7 01658001331 ĐH-K8-CLC oto  
43 0841040114 Nguyễn Viết Hưng L1595 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
44 0841040349 Phạm Quang Hưng L1596 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
45 0841010205 Trần Văn Hưng L1597 301-A7 0972040595 ĐH-K8-CLC CK2  
46 0841040010 Vũ Minh Hưng L1598 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
47 0841040230 Nguyễn Văn Khoa L1599 301-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
48 0841030093 Nguyễn Hoàng Lâm L1600 301-A7 0164766048 ĐH-K8-CLC oto  
49   Nguyễn Văn Liệu L1601 301-A7   ĐH-K8-CLC CK2  
50   Đỗ Tâm Long L1602 301-A7 01634541796 ĐH-K8-CLCCK1  
DANH SÁCH THI SƠ KHẢO OLYMPIC MÔN VẬT LÝ
Thời gian: 8h00 ngày 15/12/2013
PHÒNG 302-A7- Hà Nội
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Số điện thoại  Hệ -Khóa- Lớp  
1   Nguyễn Trọng Lộc L1603 302-A7   ĐH-K8-CLC CK2  
2 0841040263 Nguyễn Thành Luân L1604 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
3 0641200190 Phạm Thành Luân L1605 302-A7 01659206292 ĐH-K6-TĐH3  
4   Trần Thị Lý L1606 302-A7   ĐH-K7-May 3  
5 0841240102 Đặng Tuấn Minh L1607 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
6 0841240209 Nguyễn Thanh Minh L1608 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
7   Nguyễn Văn Minh L1609 302-A7 0979980832 ĐH-K8-CLCCK1  
8   Phương Văn Nam L1610 302-A7 0985968781 ĐH-K8-CLCCK1  
9 0841240148 Đỗ Quang Nghĩa L1611 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
10   Nguyễn Thanh Ngọc L1612 302-A7   ĐH-K8-CLCĐT  
11 0841010282 Nguyễn Văn Nguyên L1613 302-A7 01697484406 ĐH-K8-CLC CK2  
12 0841010228 Trịnh Long Nhật L1614 302-A7 01659193545 ĐH-K8-CLC CK2  
13   Hoàng Thị Hồng Nhung L1615 302-A7   ĐH-K8-CLCĐT  
14   Nguyễn Thị Nhung L1616 302-A7   ĐH-K7-May 3  
15   Đỗ Văn Phi L1617 302-A7   ĐH-K8-CLCĐT  
16   Lê Văn Phiết L1618 302-A7 01664113495 ĐH-K8-CLCCK1  
17   Trần Văn Phong L1619 302-A7 01697059256 ĐH-K8-CLCCK1  
18   Hoàng Trọng Phu  L1620 302-A7 0989424303 ĐH-K8-CLCCK1  
19   Chu Quang Phương L1621 302-A7 0165329488 ĐH-K8-CLCCK1  
20 0841010040 Đào Duy Phương L1622 302-A7 016823117419 ĐH-K8-CLC CK2  
21   Nguyễn Nam Quang L1623 302-A7 096151258 ĐH-K8-CLCCK1  
22 0741050367 Đỗ Xuân Quý L1624 302-A7   ĐH-K7-ĐT4  
23 0841010365 Trần Doãn Quý L1625 302-A7 0975449050 ĐH-K8-CLC CK2  
24 0841010290 Lê Trọng Quyền L1626 302-A7 0975159672 ĐH-K8-CLC CK2  
25   Đỗ Thành Quyết L1627 302-A7 0987144047 ĐH-K8-CLCCK1  
26 0541240021 Nguyễn Ngọc Quyết L1628 302-A7 01649647651 ĐH-K5-TĐH1  
27   Hà Minh Sơn L1629 302-A7 0984787236 ĐH-K8-CLCCK1  
28 0841040104 Nguyễn Ngọc Sơn L1630 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
29   Nguyễn Ngọc Sơn L1631 302-A7 0969865233 ĐH-K8-CLCCK1  
30 0541240027 Nguyễn Văn Sơn L1632 302-A7 01698381210 ĐH-K6-TĐH1  
31 0841010414 Phạm Ngọc Tân L1633 302-A7 0984930679 ĐH-K8-CLC CK2  
32 0841030079 Nguyễn Hoàng Thái L1634 302-A7 01646866911 ĐH-K8-CLC oto  
33 0841030324 Nguyễn Trung Thành L1635 302-A7 01666038056 ĐH-K8-CLC oto  
34 0841010222 Vũ Đức Thao L1636 302-A7 0987198707 ĐH-K8-CLC CK2  
35 0841010103 Nguyễn Xuân Thăng L1637 302-A7 01647463042 ĐH-K8-CLC CK2  
36 0641240212 Hồ Ngọc Thế L1638 302-A7 01646545200 ĐH-K6-TĐH3  
37 0641200125 Nguyễn Văn Thiêu L1639 302-A7   ĐH-K6-Ô tô 2  
38 0841010177 Vũ Quang Tiệp L1640 302-A7 0972170637 ĐH-K8-CLC CK2  
39 0841040043 Trần Quốc Toản L1641 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
40 0841040389 Trần Thanh Trúc L1642 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
41 0841030001 Thân Văn Trung L1643 302-A7 0964453595 ĐH-K8-CLC oto  
42   Lê Anh Tuấn L1644 302-A7   ĐH-K6-CLCCK2  
43 0841240207 Nguyễn Tài Tuấn L1645 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
44 0841010142 Trịnh Văn Tuấn L1646 302-A7 01642310828 ĐH-K8-CLC CK2  
45   Phạm Văn Tùng L1647 302-A7   ĐH-K8-CLCĐT  
46 0841040372 Phạm Viết Tường L1648 302-A7   ĐH-K8-CLCĐIEN  
47 0641010243 Nguyễn Văn Tưởng  L1649 302-A7 01695953194 ĐH-K6-CK3  
48 0841010444 Nguyễn Văn Tướng L1650 302-A7 01659024900 ĐH-K8-CLC CK2  
49 0841030123 Phạm Văn Việt L1651 302-A7 01645849451 ĐH-K8-CLC oto  
50   Trần Thế Việt L1652 302-A7   ĐH-K8-CLC CK2  
               
DANH SÁCH THI SƠ KHẢO OLYMPIC MÔN VẬT LÝ A2
Thời gian: 8h00 ngày 15/12/2013
PHÒNG 303-A7-Hà Nội
STT Mã SV Họ và tên Số BD Phòng thi Số điện thoại  Hệ -Khóa- Lớp  
1   Bùi Tuấn Anh L1653 303-A7 01626937500 ĐH-K7-ĐIỆN 2  
2 0641010387 Trần Tuấn Anh L1654 303-A7 01653618468 ĐH-K6-CK3  
3 0641010217 Vũ Văn Anh L1655 303-A7 0974095857 ĐH-K6-CK3  
4 0641010358 Đinh Văn Chinh L1656 303-A7 0972963851 ĐH-K6-CK3  
5   Lương Đức Chính L1657 303-A7 01652020410 ĐH-K7-TĐH2  
6 0741240086 Nguyễn Văn Chung L1658 303-A7 01642950694 ĐH-K7-TĐH1  
7 0641010346 Nguyễn Mạnh Cường L1659 303-A7 01692848685 ĐH-K6-CK3  
8 0741240005 Nguyễn Mạnh Cường L1660 303-A7 01694520197 ĐH-K7-TĐH1  
9 0641240225 Hồ Sỹ Diệu L1661 303-A7 01647518967 ĐH-K6-TĐH3  
10 0641010403 Lê Viết Định L1662 303-A7 0987476392 ĐH-K6-CK3  
11 0741040233 Hoàng Huỳnh Đức L1663 303-A7 0976897018 ĐH-K7-ĐIỆN3  
12 0641010195 Trần Văn Đức L1664 303-A7 0963004560 ĐH-K6-CK3  
13 0641010397 Trần Sơn Hải L1665 303-A7 01627995554 ĐH-K6-CK3  
14 0641010370 Lê Văn Hòa L1666 303-A7 096294381 ĐH-K6-CK3  
15 0641240245 Nguyễn Ngọc Hoàng L1667 303-A7 0984180917 ĐH-K6-TĐH3  
16 0741240016 Lục Việt Hùng L1668 303-A7 0962619004 ĐH-K7-TĐH1  
17 0641010383 Nguyễn Văn Hùng L1669 303-A7 01654843710 ĐH-K6-CK3  
18 0641010377 Nguyến Thanh Hùng L1670 303-A7 01647532687 ĐH-K6-CK3  
19 0641010417 Hoàng Đình Hướng L1671 303-A7 01648549523 ĐH-K6-CK3  
20 0641010199 Vũ Văn Khôi  L1672 303-A7 0987475459 ĐH-K6-CK3  
21 0641010373 Nguyễn Danh Lâm L1673 303-A7 0987486660 ĐH-K6-CK3  
22 0641240176 Lương Đức Lợi L1674 303-A7 0987485437 ĐH-K6-TĐH3  
23 0741040261 Nguyễn Thành Luân L1675 303-A7 01697678270 ĐH-K7-ĐIỆN3  
24 0541240090 Lý Văn Nam L1676 303-A7 0983095123 ĐH-K7-TĐH1  
25 0741240069 Nguyễn Văn Nguyên L1677 303-A7 01684017541 ĐH-K7-TĐH1  
26 0641010196 Trần Văn Nhã L1678 303-A7 01694813911 ĐH-K6-CK3  
27 0641010222 Vũ Văn Nhân L1679 303-A7 01655801703 ĐH-K6-CK3  
28 0741030070 Nguyễn Văn Nho L1680 303-A7 01869694675 ĐH-K7-Ô tô1  
29 0641010201 Nguyễn Tiến Phát L1681 303-A7 01665901058 ĐH-K6-CK3  
30 0641010382 Trần Văn Phương L1682 303-A7 0973080870 ĐH-K6-CK3  
31 0641010368 Nguyễn Ngọc Quang L1683 303-A7 01649504245 ĐH-K6-CK3  
32 0641010177 Vũ Trí Quang  L1684 303-A7 016693413893 ĐH-K6-CK3  
33 0641010191 Lê Đức Quân L1685 303-A7 01664672855 ĐH-K6-CK3  
34 0741240062 Tạ Văn Quân L1686 303-A7 01697522534 ĐH-K7-TĐH1  
35 0641010046 Lê Công Quý L1687 303-A7 01656884889 ĐH-K6-CK1  
36 0641010028 Nguyễn Ngọc Quý L1688 303-A7 01663596706 ĐH-K6-CK1  
37 0741040260 Nguyễn Văn Quyết L1689 303-A7 01659749205 ĐH-K7-ĐIỆN3  
38 0741240039 Nguyễn Văn Quyết L1690 303-A7 092629202 ĐH-K7-TĐH1  
39 0741240003 Nguyễn Văn Quỳnh L1691 303-A7 098592894 ĐH-K7-TĐH1  
40 0641010347 Nguyễn Minh Tâm L1692 303-A7 01648784500 ĐH-K6-CK3  
41 0641040195 Nguyễn Phúc Tâm L1693 303-A7 01672473023 ĐH-K6-ĐIỆN  
42 0741240033 Đào Huy Thảo L1694 303-A7 01629003000 ĐH-K7-TĐH1  
43 0641010354 Nguyễn Nhật Tiến L1695 303-A7 3571699 ĐH-K6-CK3  
44 0741240048 Nguyễn Hữu Tòng L1696 303-A7 0169067546 ĐH-K7-TĐH1  
45 0641010398 Nguyễn Văn Trọng L1697 303-A7 098982185 ĐH-K6-CK3  
46 0641010391 Đỗ Công Trung L1698 303-A7 01657783792 ĐH-K6-CK3  
47   Đặng Dương Tuấn L1699 303-A7 0972350701 ĐH-K7-TĐH2  
48 0641010244 Nguyễn Văn Tùng L1700 303-A7 01646984476 ĐH-K6-CK3  
49 0641010151 Chu Văn Vương L1701 303-A7   ĐH-K6-CK2  

Bình luận
Ý kiến bình luận