Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Dân tộc học đại cương Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 11021403400601 Lớp ưu tiên: ĐH Việt Nam học 1_K6
Trang       Từ 1 đến 30 của 95 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0641390007 Nguyễn Thị Lan Anh ** ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
2 0641390141 Vũ Thị Bích 9
3 0641390133 Dương Thị Linh Chi 7
4 0641390014 Nguyễn Văn Chung 7
5 0641390146 Nguyễn Việt Cường ** ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
6 0641390023 Đinh Văn Đình 7
7 0641390029 Bùi Phương Dung 7
8 0641390132 nguyễn thị Dung 8
9 0641390120 Vũ Thị Dung 0 7
10 0641390035 Nguyễn Thị Gái 7
11 0641390144 Hoàng Thị Hương Giang 0
12 0641390030 Phạm Thị Hương Giang 6
13 0641390143 Đoàn Thu Hà 0 7
14 0641390011 Hồ Thị Hà 6
15 0641390020 Nguyễn Thị Thu Hà 8
16 0641390031 Cao Thị Hằng 0 8
17 0641390136 Trần Thị Hằng 7
18 0641390147 Đinh Thị Hồng Hạnh 0 8
19 0641390155 Trần Thị Hiên 7
20 0641390129 Lê Phương Hồng 8
21 0641390149 Nguyễn Thị Hồng ** ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
22 0641390158 Nguyễn Thị Hồng 8
23 0641390130 Trần Thị Mai Hồng 8
24 0641390009 Uông Văn Huấn 7
25 0641390127 Hoàng Thị Huê 7
26 0641390018 Nguyễn Thị Huế 8
27 0441390034 Phạm Thị Huệ 0 7
28 0641390010 Trần Thị Minh Huệ 7
29 0641390015 Haòng Thị Hương 4
30 0441390045 Hoàng Thị Hương 9
Trang       Từ 1 đến 30 của 95 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10