Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tiếng Anh chuyên ngành (KT) Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 16011303380905CLC Lớp ưu tiên: ĐH Kế toán CLC 1_K9
Trang       Từ 1 đến 22 của 22 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0941070660 Hoàng Thị Ngọc Anh 5.5
2 0941070584 Nguyễn Thuỳ Dung 7.5
3 0941070190 Nguyễn Thị Thu Giang 7.5
4 0941070722 Hà Minh Hằng 7.5
5 0941070015 Nguyễn Thị Thu Hiền 7
6 0941070039 Nguyễn Thị Thu Hiền 2.5
7 0941070835 Ngô Thị Thùy Linh 6.5
8 0941070462 Nguyễn Thị Lĩnh 2
9 0941070746 Quách Ngọc Miên 6.5
10 0941070432 Trần Thị Ngọc 8
11 0941070076 Bùi Thúy Nhung 7.5
12 0941070772 Lê Thị Nhung 7
13 0941070008 Nguyễn Thị Phượng 4
14 0941070184 Lê Thị Quỳnh 6
15 0941070850 Nguyễn Thị Phương Thảo 7.5
16 0941070338 Thái Thị Trang 4.5
17 0941070092 Phạm Thị Hồng Tươi 4.5
18 0941070307 Nguyễn Thị ánh Tuyết 6
19 0941070114 Lê Thị Vân 5
20 0941070527 Nguyễn Thị Vân 6.5
21 0941070856 Nguyễn Thị Vỹ 7.5
22 0941070424 Nguyễn Thị Hồng Yến 5.5
Trang       Từ 1 đến 22 của 22 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10