Tin tức

Mỗi lớp học thêm không quá 45 người

Thu, 14/04/2011, 09:15 GMT+7

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý dạy thêm học thêm. Theo đó thời gian tới Hà Nội sẽ mạnh tay trong việc quản lý và xử lý các trường hợp vi phạm về dạy thêm học thêm. Quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/4/2011.

Theo quy định mới này, có 3 trường hợp không được dạy thêm học thêm. Cụ thể, đối với các trường dạy học 2 buổi trong một ngày, nhà trường và giáo viên không thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm cho học sinh (HS); việc ôn thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi chỉ thực hiện trong các buổi học tại trường.

Không dạy thêm học thêm cho HS tiểu học, trừ các trường hợp: nhận quản lý HS ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những HS yếu, kém; bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho HS đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng không thực hiện dạy thêm học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là HS, học viên của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đó; trường hợp các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của các trường đại học, cao đẳng khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dạy thêm, học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông phải được thủ trưởng trường đại học, cao đẳng đó có ý kiến chấp thuận trong đơn đề nghị.
Nguyên tắc thực hiện dạy thêm học thêm phải đảm bảo nội dung, phương pháp dạy thêm học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng và giáo dục nhân cách cho HS, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và đặc điểm tâm sinh lý của người học; không dạy nhiều, quá sức tiếp thu của người học, đảm bảo quyền lợi của người học thêm và nêu cao trách nhiệm của người dạy thêm.
Việc học thêm hay không học thêm là quyền của người học; mọi tổ chức, cá nhân không ép buộc HS học thêm để thu tiền. HS học thêm có đơn xin học thêm và phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đỡ đầu.
Với mục đích quản lý hiệu quả về vấn đề dạy thêm học thêm, UBND TP Hà Nội đã tách thành hai hình thức hoạt động. Một là dạy thêm học thêm trong nhà trường và dạy thêm học thêm ngoài nhà trường. Thời gian các đơn vị cơ sở thực hiện dạy thêm học thêm đối với: HS tiểu học không quá 2 tiết/buổi học, không quá 2 buổi/tuần; HS trung học cơ sở không quá 2 tiết/buổi học và không quá 3 buổi/tuần; HS trung học phổ thông không quá 3 tiết/buổi học và không quá 3 buổi/tuần. Số HS mỗi lớp học thêm không quá 45 người; riêng bậc tiểu học mỗi nhóm trông giữ không quá 25 HS.
Cũng theo quy định mới này, giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm phải nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm. Không có bất cứ hình thức nào ép buộc HS lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm. Còn đối với người học cần phản ánh những bất cập trong việc dạy thêm học thêm cho hiệu trưởng nhà trường, hoặc cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp để được giải quyết.

 

Theo Dân Trí

 

Bình luận
Ý kiến bình luận