Tin tức

Khuyến khích các đồ chơi dân gian, đồ chơi phát triển trí tuệ

Mon, 18/04/2011, 08:43 GMT+7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường.

(ảnh minh họa: Internet)

(ảnh minh họa: Internet)

Nội dung Thông tư quy định về quản lý đồ chơi trẻ em trong nhà trường, bao gồm: trang bị đồ chơi, sử dụng và bảo quản đồ chơi, tổ chức thực hiện; quy định đối với đồ chơi cho trẻ em và học sinh dưới 16 tuổi sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo đó, đồ chơi trong nhà trường phải phục vụ thiết thực cho việc dạy học và giải trí cho học sinh, danh mục đồ chơi được trang bị trong nhà trường phải thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, tính an toàn, tính giáo dục và thẩm mỹ.

Nhà trường tạo điều kiện và động viên, khuyến khích các hoạt động tự làm đồ chơi của giáo viên và học sinh; phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội, nhằm mục đích phục vụ nội dung chương trình giáo dục theo từng cấp học; Khuyến khích các đồ chơi dân gian, đồ chơi phát triển trí tuệ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011.

 

Theo gdtd.vn

 

Bình luận
Ý kiến bình luận