Tin tức

Thông báo đăng ký tham dự Olympic Hóa học SV toàn quốc lần thứ IX- năm 2016

Mon, 02/11/2015, 14:17 GMT+7

Nhằm thúc đẩy và khuyến khích phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên trong toàn trường về hóa học ...

Nhà trường gửi mẫu đăng ký tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên Toàn quốc lần thứ IX- năm 2016 tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

 

File Thông báo về kỳ thi

 

File Mẫu đăng ký tham dự

Bình luận
Ý kiến bình luận