Tin tức

DANH SÁCH PHÒNG THI SƠ KHẢO OLYPIC TOÁN NĂM 2014-2015

Sat, 22/11/2014, 06:02 GMT+7

DANH SÁCH PHÒNG THI SƠ KHẢO OLYPIC TOÁN NĂM 2014-2015  
  THỜI GIAN THI: 8H00 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2014  
  KHU A (HÀ NÔI): P 301;302;303;305 NHÀ A9    
  KHU C (HÀ NAM): P101;102;103;201;203;301 NHÀ C2  
               
PHÒNG 301-A9  
STT Mã SV Họ và tên Mã SV Số BD Hệ -Khóa- Lớp Số điện thoại Ghi Chú
1 0941540143 Đinh Công An 0941540143 HN01 ĐH-K9-H Dầu 2   P301-A9
2 0941440146 Bùi Thị Vân Anh 0941440146 HN02 ĐH-K9-MT2   P301-A9
3 0841030219 Đào Thế Anh 0841030219 HN03 ĐH-K8-Ô tô 3   P301-A9
4 0941440059 Đặng Đình Hoàng Anh 0941440059 HN04 ĐH-K9-MT1   P301-A9
5 0941540073 Hoàng Thị Ngọc Anh 0941540073 HN05 ĐH-K9-HD1   P301-A9
6 0941030510 Lã Việt Anh 0941030510 HN06 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P301-A9
7 0941540184 Nguyễn Hoàng Anh 0941540184 HN07 ĐH-K9-H Dầu 2   P301-A9
8 0941440235 Nguyễn Thị Hồng Anh 0941440235 HN08 ĐH-K9-KTMT3   P301-A9
9 0941120066 Nguyễn Thị Hồng Anh 0941120066 HN09 ĐH-K9- Hóa 1   P301-A9
10 0941540071 Phạm Thị Lan Anh 0941540071 HN10 ĐH-K9-HD1   P301-A9
11 0941120014 Trần Thị Phương Anh 0941120014 HN11 ĐH-K9- Hóa 1   P301-A9
12 0941120053 Trần Thị Vân Anh 0941120053 HN12 ĐH-K9- Hóa 1   P301-A9
13 0941040604 Vũ Duy Anh 0941040604 HN13 ĐH-K9-CLC Điện   P301-A9
14 0841030189 Nguyễn Văn Ba 0841030189 HN14 ĐH-K8-Ô tô 3 098.971 9688 P301-A9
15   Nguyễn Thị Bào   HN15 ĐH-K8-KT4   P301-A9
16 0841070420 Nguyễn Văn Bằng 0841070420 HN16 ĐH-K8-KT6 0165.833 7825 P301-A9
17 0941040135 Nguyễn Đắc Bình 0941040135 HN17 ĐH-K9-CLC Điện   P301-A9
18 0941540112 Lại Thị ngọc Bính 0941540112 HN18 ĐH-K9-KTMT3   P301-A9
19 0941290068 Hoàng Thị Quỳnh Chiêm 0941290068 HN19 ĐH-K9-DL1   P301-A9
20 0941020029 Bùi Duy Cường 0941020029 HN20 ĐH-K9-CLCCK2   P301-A9
21 0941180175 Phạm Xuân Cường 0941180175 HN21 ĐH-K9- TA1 0983.848 651 P301-A9
22 0941120045 Phạm Công Danh 0941120045 HN22 ĐH-K9- Hóa 1   P301-A9
23 0941090188 Nguyễn Ngọc Diệp 0941090188 HN23 ĐH-K9-CLC QT1   P301-A9
24 0941120043 Lê Thị Dinh 0941120043 HN24 ĐH-K9- Hóa 1   P301-A9
25 0941090341 Giang Thị Thùy Dung 0941090341 HN25 ĐH-K9-CLC QT1   P301-A9
26 0841010435 Lê Văn Dũng 0841010435 HN26 ĐH-K8-CKCLC2   P301-A9
27 0941120024 Vũ Văn Dũng 0941120024 HN27 ĐH-K9- Hóa 1   P301-A9
28 0941390126 Dương Thị Duyên 0941390126 HN28 ĐH-K9-DL2   P301-A9
29 0941290234 Nguyễn Thị Kim Duyên 0941290234 HN29 ĐH-K9-DL3   P301-A9
30 0941020169 Phạm Tuấn Dương 0941020169 HN30 ĐH-K9-CLCCK2   P301-A9
31 0941020197 Trần Đức Đại 0941020197 HN31 ĐH-K9-CLCCK2   P301-A9
32 0941060264 Trịnh Đức Đạt 0941060264 HN32 ĐH-K9-CLC PM   P301-A9
33 0941440064 Nguyễn Hải Đăng 0941440064 HN33 ĐH-K9-MT1   P301-A9
34 0941060036 Phạm Hải Đăng 0941060036 HN34 ĐH-K9-CLC PM   P301-A9
35 0841030183 Trần Văn Đặng 0841030183 HN35 ĐH-K8-Ô tô 3 097.645 3211 P301-A9
36 0941030312 Đỗ Xuân Đức 0941030312 HN36 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P301-A9
37 0941010074 Nguyễn Anh Đức 0941010074 HN37 ĐH-K9-CLCCK2   P301-A9
PHÒNG 302-A9  
38 0941010238 Trương Hữu Đức 0941010238 HN38 ĐH-K9-CLCCK2   P302-A9
39 0941030220 Nguyễn Văn Đường 0941030220 HN39 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P302-A9
40 0941120052 Nguyễn Hà Giang 0941120052 HN40 ĐH-K9- Hóa 1   P302-A9
41 0941090445 Nguyễn Trường Giang 0941090445 HN41 ĐH-K9-CLC QT1   P302-A9
42 0941440203 Vũ Thanh Giang 0941440203 HN42 ĐH-K9-KTMT3   P302-A9
43 0941050297 Đỗ Hải Hà 0941050297 HN43 ĐH-K9-CLCĐT   P302-A9
44 0941060148 Trần Thị Hà 0941060148 HN44 ĐH-K9- CLC PM   P302-A9
45 0941440049 Nguyễn Xuân Hải 0941440049 HN45 ĐH-K9-MT1   P302-A9
46   Kim Thị Hồng Hạnh   HN46 ĐH-K8-KT4   P302-A9
47 0841070397 Nguyễn Thị Hạnh 0841070397 HN47 ĐH-K8-KT6 0977.823 521 P302-A9
48 0941540124 Bùi Thị Hằng 0941540124 HN48 ĐH-K9-H Dầu 2   P302-A9
49 0941270020 Nguyễn Thị Lệ Hằng 0941270020 HN49 ĐH-K9-CLC QT1   P302-A9
50 0941540134 Nguyễn Thị Á Hậu 0941540134 HN50 ĐH-K9-H Dầu 2   P302-A9
51 0941290054 Đinh Thị Thu Hiền 0941290054 HN51 ĐH-K9-DL1   P302-A9
52 0941290049 Nguyễn Thị Hiền 0941290049 HN52 ĐH-K9-DL1   P302-A9
53 0941070154 Nguyễn Thị Thu Hiền 0941070154 HN53 ĐH-K9-CLC KT2   P302-A9
54 0941540121 Phạm Thị Út Hiền 0941540121 HN54 ĐH-K9-H Dầu 2   P302-A9
55 0941540031 Vũ Trung Hiếu 0941540031 HN55 ĐH-K9-HD1   P302-A9
56 0941120020 Lê Thị Hoa 0941120020 HN56 ĐH-K9- Hóa 1   P302-A9
57 0941540139 Nguyễn Bá Hoạt 0941540139 HN57 ĐH-K9-H Dầu 2   P302-A9
58 0841010078 Phùng Đắc Hồng 0841010078 HN58 ĐH-K8-CKCLC2   P302-A9
59   Thái Thị Thu Hồng   HN59 ĐH-K8-KT4   P302-A9
60 0941290191 Nguyễn Thị Huệ 0941290191 HN60 ĐH-K9-DL3   P302-A9
61 0941030274 Trịnh Duy Hùng 0941030274 HN61 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P302-A9
62 0941040509 Đặng Văn Huy 0941040509 HN62 ĐH-K9-CLC Điện   P302-A9
63 0941240258 Phan Văn Huyên 0941240258 HN63 ĐH-K9-CLC Điện   P302-A9
64 0974070525 Nguyễn Thu Huyền 0974070525 HN64 ĐH-K9-CLC KT2   P302-A9
65 0941020095 Nguyễn Quang Hưng 0941020095 HN65 ĐH-K9-CLCCK2   P302-A9
66 0941440013 Nguyễn Thị Hương 0941440013 HN66 ĐH-K9-MT1   P302-A9
67 0941120054 Bùi Thị Hường 0941120054 HN67 ĐH-K9- Hóa 1   P302-A9
68 0941440164 Nguyễn Nam Khánh 0941440164 HN68 ĐH-K9-MT2   P302-A9
69 0941010395 Nguyễn Quốc Khánh 0941010395 HN69 ĐH-K9-CLCCK2   P302-A9
70 0941180023 Phạm Hoàng Kiên 0941180023 HN70 ĐH-K9- TA1 0167.843 6560 P302-A9
71 0941360161 Vương Xuân Kiên 0941360161 HN71 ĐH-K9-CLC PM   P302-A9
72 0941540170 Đặng Văn Lam 0941540170 HN72 ĐH-K9-H Dầu 2   P302-A9
73 0841070411 Phạm Thị Lan 0841070411 HN73 ĐH-K8-KT6 0167.707 4850 P302-A9
74 0941070385 Phan Thị Lanh 0941070385 HN74 ĐH-K9-CLC KT2   P302-A9
75 0941060205 Vũ Bảo Lâm 0941060205 HN75 ĐH-K9-CLC PM   P302-A9
76 0941290169 Nguyễn Thị Lệ 0941290169 HN76 ĐH-K9-DL3   P302-A9
77 0941040481 Phạm Thế Lên 0941040481 HN77 ĐH-K9-CLC Điện   P302-A9
78 0941290164 Vũ Thị Liên 0941290164 HN78 ĐH-K9-DL3   P302-A9
PHÒNG 303-A9  
79 0941010654 Đặng Văn Linh 0941010654 HN79 ĐH-K9-CLCCK2   P303-A9
80 0941540151 Đỗ Ngọc Linh 0941540151 HN80 ĐH-K9-H Dầu 2   P303-A9
81 0941360417 Hoàng Văn Linh 0941360417 HN81 ĐH-K9-CLC PM   P303-A9
82 0941440104 Nghiêm Thị Diệu Linh 0941440104 HN82 ĐH-K9-MT2   P303-A9
83 0941540136 Nguyễn Thùy Linh 0941540136 HN83 ĐH-K9-H Dầu 2   P303-A9
84 0941540020 Nguyễn Việt Linh 0941540020 HN84 ĐH-K9- HOA DẦU2   P303-A9
85 0941120061 Bạch Thị Loan 0941120061 HN85 ĐH-K9- Hóa 1   P303-A9
86 0941040323 Vũ Thanh Long 0941040323 HN86 ĐH-K9-CLC Điện   P303-A9
87 0941040163 Lê Văn Nam 0941040163 HN87 ĐH-K9-CLC Điện   P303-A9
88 0941030368 Nguyễn Văn Năm 0941030368 HN88 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P303-A9
89 0941240109 Nguyễn Thị Nga 0941240109 HN89 ĐH-K9-CLC Điện   P303-A9
90   Ninh Thị Thúy Nga   HN90 ĐH-K8-KT5   P303-A9
91 0741070485 Hà Thị Hồng Ngân 0741070485 HN91 ĐH-K7-CLC KT1 096.664 3393 P303-A9
92 0941090223 Nguyễn Thị Ngân 0941090223 HN92 ĐH-K9-CLC QT1   P303-A9
93 0841070507 Nguyễn Thị Ngọc 0841070507 HN93 ĐH-K8-KT6 0162 6001346 P303-A9
94 0974140037 Nguyễn Thị Nhân 0974140037 HN94 ĐH-K9- HÓA 1   P303-A9
95 0941240054 Nguyễn Văn Nhật 0941240054 HN95 ĐH-K9-CLC Điện   P303-A9
96 0941070327 Nguyễn Linh Nhi 0941070327 HN96 ĐH-K9-CLC KT2   P303-A9
97   Nguyễn Thị Nhung   HN97 ĐH-K8-KT4   P303-A9
98 0841070390 Nguyễn Thị Phương  0841070390 HN98 ĐH-K8-KT6 0978.358 942 P303-A9
99 0941360127 Nguyễn Văn Phương 0941360127 HN99 ĐH-K9-CLC PM   P303-A9
100 0941120041 Nguyễn Văn Phương 0941120041 HN100 ĐH-K9- Hóa 1   P303-A9
101 0841040348 Trần Văn Phương 0841040348 HN101 ĐH-K8-Điện 5   P303-A9
102 0941540164 Nguyễn Thị Phượng 0941540164 HN102 ĐH-K9-H Dầu 2   P303-A9
103 0941060291 Nguyễn Văn Phượng 0941060291 HN103 ĐH-K9-CLC PM   P303-A9
104 0941540097 Phạm Văn Quang 0941540097 HN104 ĐH-K9-HD1   P303-A9
105 0941540174 Vương Thế Quân 0941540174 HN105 ĐH-K9-H Dầu 2   P303-A9
106 0941440062 Trịnh Văn Quý 0941440062 HN106 ĐH-K9-MT1   P303-A9
107 0941050001 Hoàng Thu Quỳnh 0941050001 HN107 ĐH-K9-CLCĐT   P303-A9
108 0941440022 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 0941440022 HN108 ĐH-K9-MT1   P303-A9
109 0941440042 Phan Thị Quỳnh 0941440042 HN109 ĐH-K9-MT1   P303-A9
110 0941120050 Vũ Đình Sáng 0941120050 HN110 ĐH-K9- Hóa 1   P303-A9
111   Ninh Văn Sơn   HN111 ĐH-K8-KT5   P303-A9
112 0941540161 Đinh Quốc Sự 0941540161 HN112 ĐH-K9-H Dầu 2   P303-A9
113 0941070756 Lê Thị Tâm 0941070756 HN113 ĐH-K9-CLC KT2   P303-A9
114 0941540125 Phạm Thanh Tâm 0941540125 HN114 ĐH-K9-H Dầu 2   P303-A9
115 0941030497 Nguyễn Văn Thành 0941030497 HN115 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P303-A9
PHÒNG 305-A9  
116 0941180065 Hoàng Thị Phương Thảo 0941180065 HN116 ĐH-K9- TA1 0988.799 694 P305-A9
117 0941440073 Nguyễn Thị Phương Thảo 0941440073 HN117 ĐH-K9-MT1   P305-A9
118 0941030014 Dương Mạnh Thắng 0941030014 HN118 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P305-A9
119 0941540144 Quách Văn Thắng 0941540144 HN119 ĐH-K9-H Dầu 2   P305-A9
120 0941030493 Mai Văn Thiện 0941030493 HN120 ĐH-K9-CLCÔ tô1   P305-A9
121 0941040172 Nguyễn Xuân Thiết 0941040172 HN121 ĐH-K9-CLC Điện   P305-A9
122 0941070836 Trần Thị Thơm 0941070836 HN122 ĐH-K9-CLC KT2   P305-A9
123 0941180090 Hoàng Diệu Thu 0941180090 HN123 ĐH-K9- TA2 0165.787 7846 P305-A9
124 0941440023 Phan Thị Thủy 0941440023 HN124 ĐH-K9-MT1   P305-A9
125 0941040309 Nguyễn Văn Tiến 0941040309 HN125 ĐH-K9-CLC Điện   P305-A9
126 0941440048 Đậu Thị Trang 0941440048 HN126 ĐH-K9-MT1   P305-A9
127 0941070672 Đinh Thị Thiên Trang 0941070672 HN127 ĐH-K9-CLC KT2   P305-A9
128 0941090018 Nguyễn Thị Huyền Trang 0941090018 HN128 ĐH-K9-CLC QT1   P305-A9
129 0941290228 Nguyễn Thị Huyền Trang 0941290228 HN129 ĐH-K9-DL3   P305-A9
130 0941090298 Trần Khánh Trâm 0941090298 HN130 ĐH-K9-CLC QT1   P305-A9
131 0941290182 Trần Thị Trinh 0941290182 HN131 ĐH-K9-DL3   P305-A9
132 0941180002 Nguyễn Tiến Trọng 0941180002 HN132 ĐH-K9- TA1 0168.798 3304 P305-A9
133 0941360327 Trương Quang Trung 0941360327 HN133 ĐH-K9-CLC PM   P305-A9
134 0941540107 Vũ Khắc Tú 0941540107 HN134 ĐH-K9-H Dầu 2   P305-A9
135 0941040115 Nguyễn Sỹ Tuấn 0941040115 HN135 ĐH-K9-CLC Điện   P305-A9
136 0941040478 Nguyễn Đình Tùng 0941040478 HN136 ĐH-K9-CLC Điện   P305-A9
137 0741070361 Bùi Thị Vang 0741070361 HN137 ĐH-K7-CLC KT1   P305-A9
138 0841070445 Nguyễn Thị Vân 0841070445 HN138 ĐH-K8-KT6 0167.650 2005 P305-A9
139 0941540165 Trần Thị Vân 0941540165 HN139 ĐH-K9-H Dầu 2   P305-A9
140 0941240345 Đặng Anh Vận 0941240345 HN140 ĐH-K9-CLC Điện   P305-A9
141 0841070430 Nguyễn Thanh Viên 0841070430 HN141 ĐH-K8-KT6 0168.336 254 P305-A9
142 0941540149 Hà Đức Việt 0941540149 HN142 ĐH-K9-H Dầu 2   P305-A9
143 0941440147 Nguyễn Thị Thanh Vui 0941440147 HN143 ĐH-K9-MT2   P305-A9
144 0741010227 Phạm Trung Vương 0741010227 HN144 ĐH-K7-CK3 0166.690 8354 P305-A9
145 0941010468 Trương Tú Vương 0941010468 HN145 ĐH-K9-CLCCK2   P305-A9
146 0941270143 Đàm Thị Yến 0941270143 HN146 ĐH-K9-CLC QT1   P305-A9
147 0841090171 Nguyễn Thị Hải Yến 0841090171 HN147 ĐH-K8-QTKD3 0967.107 527 P305-A9
148 0841070429 Trần Thị Yến 0841070429 HN148 ĐH-K8-KT6 0165.258 4925 P305-A9

 

PHÒNG 101-C2
STT Mã SV Họ và tên SBD Hệ -Khóa- Lớp Số điện thoại  Phòng Thi
1 0941010637 Lê Văn An SK01 ĐH-K9- CK7   P101-C2
2 0941090113 Lê Thị Chung Anh SK02 ĐH-K9- QTKD 2 0169.708.9632 P101-C2
3 0941360139 Nguyễn Tuấn Anh SK03 ĐH-K9-KTPM2   P101-C2
4 0941070421 Trần Thị Anh SK04 ĐH-K9-KT5   P101-C2
5 0941050029 Trịnh Thị Lan Anh SK05 ĐH-K9- ĐT1   P101-C2
6 0941070437 Uông Thị Vân Anh SK06 ĐH-K9-KT5   P101-C2
7 0941240252 Vũ Hải Anh SK07 ĐH-K9-TĐH3   P101-C2
8 0941070448 Vũ Thị Tú Anh SK08 ĐH-K9-KT5   P101-C2
9 0941070618 Nguyễn Thị Ngọc Ánh SK09 ĐH-K9- KT7 0166.433.4161 P101-C2
10 0941050261 Vương Bảo SK10 ĐH-K9- ĐT3   P101-C2
11 0941090123 Phan Thị Bắc SK11 ĐH-K9- QTKD 2 0983.856.026 P101-C2
12 0941040321 Đào Long Bình SK12 ĐH-K9- Ô tô3   P101-C2
13 0941030392 Đào Văn Bình SK13 ĐH-K9- Ô tô4   P101-C2
14 0941070151 Nguyễn Thị Bình SK14 ĐH-K9-KT2   P101-C2
15 0941360106 Trần Thế Cao SK15 ĐH-K9-KTPM2   P101-C2
16 0941070648 Đỗ Thị Ngọc Châm SK16 ĐH-K9- KT8 0167.764.0762 P101-C2
17 0941070375 Phạm Thị Linh Chi SK17 ĐH-K9-KT5   P101-C2
18 0941080110 Nguyễn Hữu Chiến SK18 ĐH-K9- Nhiệt 2   P101-C2
19 0941270028 Trần Thị Chinh SK19 ĐH-K9- TCNH1 0967.974.932 P101-C2
20 0941050092 Lê Văn Chung SK20 ĐH-K9- ĐT1   P101-C2
21 0941030395 Trần Văn Chung SK21 ĐH-K9- Ô tô4   P101-C2
22 0941070403 Nguyễn Thị Hương Cúc SK22 ĐH-K9-KT5   P101-C2
23 0941040190 Đỗ Đức Cường SK23 ĐH-K9-Điện 2   P101-C2
24 0941040342 Nguyễn Văn Cường SK24 ĐH-K9- Ô tô3   P101-C2
25 0941040326 Nguyễn Văn Cường SK25 ĐH-K9- Ô tô3   P101-C2
26 0941360089 Nguyễn Văn Cường SK26 ĐH-K9-KTPM2   P101-C2
27 0941010616 Trần Quốc Cường SK27 ĐH-K9- CK7   P101-C2
28 0941360071 Nguyễn Văn Danh SK28 ĐH-K9-KTPM1   P101-C2
29 0941010596 Lê Văn DĐức SK29 ĐH-K9- CK7   P101-C2
30 0941040304 Lê Văn Diễn SK30 ĐH-K9- Ô tô3   P101-C2
31 0941030209 Trần Văn Diễn SK31 ĐH-K9-Ô tô2 0168.317.1394 P101-C2
32 0941360153 Lương Công Du SK32 ĐH-K9-KTPM2   P101-C2
33 0941100416 Nguyễn Thị Kim Dung SK33 ĐH-K9-May 5 0166.763.9725 P101-C2
34 0941090093 Nguyễn Thùy Dung SK34 ĐH-K9- QTKD 2 0963.911.593 P101-C2
35 0941030208 Đặng Văn Dũng SK35 ĐH-K9-Ô tô2 0163.604.6586 P101-C2
36 0941360095 Lê Tấn Dũng SK36 ĐH-K9-KTPM2   P101-C2
37 0941010571 Nguyễn Phúc Dũng SK37 ĐH-K9- CK7   P101-C2
38 0941050359 Trần Anh Dũng SK38 ĐH-K9- ĐT4   P101-C2
39 0941020028 Trương Quang Dũng SK39 ĐH-K9- CĐT1   P101-C2
40 0941060174 Lưu Mạnh Duy SK40 ĐH-K9- KHMT2   P101-C2
41 0941050250 Trịnh Văn Duy SK41 ĐH-K9- ĐT3   P101-C2
42 0941030450 Ngô Tùng Dương SK42 ĐH-K9- Ô tô4   P101-C2
43 0941040045 Nguyễn Thị Thùy Dương SK43 ĐH-K9-Điện 1   P101-C2
PHÒNG 102-C2
44 0941040050 Trần Hồng Dương SK44 ĐH-K9-Điện 1   P102-C2
45 0941040161 Lê Văn Đại SK45 ĐH-K9-Điện 2   P102-C2
46 0941050450 Nguyễn Thị Đào SK46 ĐH-K9- ĐT5   P102-C2
47 0941240238 Đàm Thế Đạo SK47 ĐH-K9-TĐH3   P102-C2
48 0941030142 Kim Tiến Đạt SK48 ĐH-K9-Ô tô1   P102-C2
49 0941010614 Lê Đức Đạt SK49 ĐH-K9- CK7   P102-C2
50 0941040587 Nguyễn Mạnh Đạt SK50 ĐH-K9-Điện 7   P102-C2
51 0941010354 Nguyễn Thành Đạt SK51 ĐH-K9- CK4   P102-C2
52 0941040390 Nguyễn Tiến Đạt SK52 ĐH-K9-Điện 7   P102-C2
53 0941080090 Phạm Quốc Đạt SK53 ĐH-K9- Nhiệt 2   P102-C2
54 0941090105 Trần Tiến Đạt SK54 ĐH-K9- QTKD 2 0163.529.2596 P102-C2
55 0941030261 Đỗ Mạnh Điệp SK55 ĐH-K9-Ô tô2 0162.754.1308 P102-C2
56 0941020063 Trẫn Văn Đoàn SK56 ĐH-K9- CĐT1   P102-C2
57 0941040166 Hoàng Văn Đức SK57 ĐH-K9-Điện 2   P102-C2
58 0941010572 Nguyễn Duy Đức SK58 ĐH-K9- CK7   P102-C2
59 0941060184 Phạm Văn Đức SK59 ĐH-K9- KHMT2   P102-C2
60 0941090141 Phạm Văn Đức SK60 ĐH-K9- QTKD 2 0164.288.8231 P102-C2
61 0941050635 Nguyễn Văn Đường SK61 ĐH-K9-ĐT7   P102-C2
62 0941090390 Trần Thị Gấm SK62 ĐH-K9- QTKD5   P102-C2
63 0941070155 Đông Thị Trà Giang SK63 ĐH-K9-KT2   P102-C2
64 0941010562 Khương Sĩ Giang SK64 ĐH-K9- CK7   P102-C2
65 0941070301 Nguyền Thị Giang SK65 ĐH-K9-KT4   P102-C2
66 0941070305 Nguyễn Thị Giang SK66 ĐH-K9-KT4   P102-C2
67 0941070767 Lê Thị Thu Hà SK67 ĐH-K9- KT7 0989.254.102 P102-C2
68 0941360100 Lê Thu Hà SK68 ĐH-K9-KTPM2   P102-C2
69 0941030270 Nguyễn Đăng Hải SK69 ĐH-K9-Ô tô2 0169.754.0593 P102-C2
70 0941050008 Tạ Trung Hải SK70 ĐH-K9- ĐT1   P102-C2
71 0941060082 Trần Ngọc Hải SK71 ĐH-K9- KHMT1   P102-C2
72 0941070142 Hà Thị Hảo SK72 ĐH-K9-KT2   P102-C2
73 0941070240 Cao Thanh Hằng SK73 ĐH-K9-KT3   P102-C2
74 0941070408 Đoàn Thị Hằng SK74 ĐH-K9-KT5   P102-C2
75 0941070317 Nguyễn Thị Thanh Hằng SK75 ĐH-K9-KT4   P102-C2
76 0941270153 Nguyễn Thị Thanh Hằng SK76 ĐH-K9- TCNH2 0168.240.3087 P102-C2
77 0941070691 Trần Thị Hằng SK77 ĐH-K9- KT8 0165.518.1777 P102-C2
78 0941010543 Trịnh Thanh Hân SK78 ĐH-K9- CK7   P102-C2
79 0941070100 Nguyễn Thị Hậu SK79 ĐH-K9-KT2   P102-C2
80 0941030256 Nguyễn Văn Hậu SK80 ĐH-K9-Ô tô2 0165.855.7411 P102-C2
81 0941070517 Nguyễn Thị Hiền SK81 ĐH-K9-KT6   P102-C2
82 0941090160 Thân Thị Hiền SK82 ĐH-K9- QTKD 2 0168.483.6598 P102-C2
83 0941050174 Nguyễn Văn Hiển SK83 ĐH-K9- ĐT2   P102-C2
84 0941060102 Dương Văn Hiệp SK84 ĐH-K9- KHMT2   P102-C2
85 0941070636 Nguyễn Thị Hiệp SK85 ĐH-K9- KT7 0988.564.055 P102-C2
86 0941010564 Lê Xuân Hiếu SK86 ĐH-K9- CK7   P102-C2
PHÒNG 103-C2
87 0941010638 Nguyễn Văn Hiếu SK87 ĐH-K9- CK7   P103-C2
88 0941050140 Tạ Văn Hiếu SK88 ĐH-K9- ĐT2   P103-C2
89 0941060081 Vương Đức Hiếu SK89 ĐH-K9- KHMT1   P103-C2
90 0941010601 Nguyễn Văn Hiệu SK90 ĐH-K9- CK7   P103-C2
91 0941090083 Nguyễn Thị Hồng Hoa SK91 ĐH-K9- QTKD 1 0968.925.840 P103-C2
92 0941090163 Nguyễn Thị Hòa SK92 ĐH-K9- QTKD 2 0165.452.7971 P103-C2
93 0941070173 Hoàng Thị Thu Hoài SK93 ĐH-K9-KT2   P103-C2
94 0941040359 Đỗ Ngọc Hoan SK94 ĐH-K9- Ô tô3   P103-C2
95 0941090109 Ngô Xuân Hoàng SK95 ĐH-K9- QTKD 2 0169.206.2136 P103-C2
96 0941020044 Nguyễn Đắc Hoàng SK96 ĐH-K9- CĐT1   P103-C2
97 0941030221 Nguyễn Văn Hoàng SK97 ĐH-K9-Ô tô2 097.434.7261 P103-C2
98 0941040350 Phan Nhật Hoàng SK98 ĐH-K9- Ô tô3   P103-C2
99 0941010629 Quách Công Hoàng SK99 ĐH-K9- CK7   P103-C2
100 0941050425 Trần Văn Hoàng SK100 ĐH-K9- ĐT5   P103-C2
101 0941010209 Vũ Văn Hoàng SK101 ĐH-K9- CK3   P103-C2
102 0941360027 Nguyễn Trọng Hội SK102 ĐH-K9-KTPM1   P103-C2
103 0941030214 Hà Đức Huân SK103 ĐH-K9-Ô tô2 0163.917.0256 P103-C2
104 0941090176 Nguyễn Thị Huế SK104 ĐH-K9- QTKD 2 0169.215.9530 P103-C2
105 0941360008 Đào Mạnh Hùng SK105 ĐH-K9-KTPM1   P103-C2
106 0941050580 Nguyễn Huy Hùng SK106 ĐH-K9-ĐT7   P103-C2
107 0941060015 Nguyễn Việt Hùng SK107 ĐH-K9- KHMT1   P103-C2
108 0941050060 Phạm Duy Hùng SK108 ĐH-K9- ĐT1   P103-C2
109 0941050128 Nguyễn Tuấn Huy SK109 ĐH-K9- ĐT2   P103-C2
110 0941050231 Nguyễn Thị Huyên SK110 ĐH-K9- ĐT3   P103-C2
111 0941090132 Đinh Thị Huyền SK111 ĐH-K9- QTKD 2 0165.928.0145 P103-C2
112 0941090173 Nguyễn Thị Huyền SK112 ĐH-K9- QTKD 2 0964.532.606 P103-C2
113 0941090182 Nguyễn Thị Huyền SK113 ĐH-K9- QTKD 2 0164.649.5565 P103-C2
114 0941090043 Nguyễn Thị Như Huyền SK114 ĐH-K9- QTKD 1 0165.705.9290 P103-C2
115 0941090097 Nguyễn Thị Thu Huyền SK115 ĐH-K9- QTKD 2 0162.903.645 P103-C2
116 0941090097 Nguyễn Thị Thu Huyền SK116 ĐH-K9- QTKD 2 0972.903.502 P103-C2
117 0941070213 Phạm Thị Khánh Huyền SK117 ĐH-K9-KT3   P103-C2
118 0941070029 Tạ Thị Huyền SK118 ĐH-K9-KT1   P103-C2
119 0941270052 Nguyễn Thị Thu Hương SK119 ĐH-K9- TCNH1 0967.793.529 P103-C2
120 0941050370 Đặng Thị Thúy Hường SK120 ĐH-K9- ĐT4   P103-C2
121 0941090550 Hoàng Thị Hường SK121 ĐH-K9-QTKD6   P103-C2
122 0941050324 Trần Văn Kết SK122 ĐH-K9- ĐT4   P103-C2
123 0941240351 Nguyễn Huữ Khang SK123 ĐH-K9-TĐH3   P103-C2
124 0941030255 Hoàng Văn Khoa SK124 ĐH-K9-Ô tô2 0162.668.7874 P103-C2
125 0941030451 Hoàng Đình Kiên SK125 ĐH-K9- Ô tô4   P103-C2
126 0941080101 Phạm Trung Kiên SK126 ĐH-K9- Nhiệt 2   P103-C2
127 0941010561 Phạm Bá Kỷ SK127 ĐH-K9- CK7   P103-C2
128 0941270015 Lê Thị Ngọc Lan SK128 ĐH-K9- TCNH1 0167.994.9545 P103-C2
129 0941070150 Ngô Thị Lan SK129 ĐH-K9-KT2   P103-C2
130 0941090128 Nguyễn Thị Lan SK130 ĐH-K9- QTKD 1 0166.633.8008 P103-C2
PHÒNG 201-C2
131 0941070892 Nguyễn Thị Ngọc Lan SK131 ĐH-K9- KT8 0968.510.906 P201-C2
132 0941070569 Nguyễn Thị Lành SK132 ĐH-K9- KT7 0164.833.3921 P201-C2
133 0941070604 Nguyễn Thị Lành SK133 ĐH-K9- KT7 0162.923.3317 P201-C2
134 0941240306 Vũ Thị Lành SK134 ĐH-K9-TĐH3   P201-C2
135 0941020108 Đinh Đại Lâm SK135 ĐH-K9- CĐT2   P201-C2
136 0941070572 Nguyễn Thị Hồng Lê SK136 ĐH-K9- KT7 0975.026.282 P201-C2
137 0941070602 Hồ Thị Quỳnh Liên SK137 ĐH-K9- KT7 0164.593.0789 P201-C2
138 0941070193 Lê Kim Liên SK138 ĐH-K9-KT3   P201-C2
139 0941070492 Trịnh Thị Liên SK139 ĐH-K9-KT6   P201-C2
140 0941090074 Hà Thị Linh SK140 ĐH-K9- QTKD 1 0165.996.4836 P201-C2
141 0941090112 Lê Ngọc Linh SK141 ĐH-K9- QTKD 2 0163.628.1218 P201-C2
142 0941010545 Lê Quang Linh SK142 ĐH-K9- CK7   P201-C2
143 0941070637 Mạch Nhật Linh SK143 ĐH-K9- KT7 0983.746.387 P201-C2
144 0941270123 Nguyễn Tường Linh SK144 ĐH-K9- TCNH2 0966.372.661 P201-C2
145 0941070489 Phan Thị Linh SK145 ĐH-K9-KT6   P201-C2
146 0941070175 Tăng Mai Linh SK146 ĐH-K9-KT2   P201-C2
147 0941090054 Trần Thị Linh SK147 ĐH-K9- QTKD 1 0166.722.9488 P201-C2
148 0941270091 Đoàn Thị Loan SK148 ĐH-K9- TCNH2 0164.847.3087 P201-C2
149 0941070415 Nguyễn Hồng Loan SK149 ĐH-K9-KT5   P201-C2
150 0941070183 Nguyễn Thị Loan SK150 ĐH-K9-KT2   P201-C2
151 0941070488 Nguyễn Thị Lụa SK151 ĐH-K9-KT6   P201-C2
152 0941360031 Hoàng Thị Luyến SK152 ĐH-K9-KTPM1   P201-C2
153 0941050043 Trần Văn Lực SK153 ĐH-K9- ĐT1   P201-C2
154 0941020075 Vũ Trí Lương SK154 ĐH-K9- CĐT1   P201-C2
155 0941050390 Tạ Trường Lưu SK155 ĐH-K9- ĐT5   P201-C2
156 0941070619 Ngô Thị Lý SK156 ĐH-K9- KT7 0968.870.341 P201-C2
157 0941070123 Bùi Thị Thanh Mai SK157 ĐH-K9-KT2   P201-C2
158 0941050252 Hà Văn Mạnh SK158 ĐH-K9- ĐT3   P201-C2
159 0941020099 Lê Đức Mạnh SK159 ĐH-K9- CĐT1   P201-C2
160 0941010250 Nguyễn Quang Mạnh SK160 ĐH-K9- CK3   P201-C2
161 0941030284 Hoàng Ngọc Minh SK161 ĐH-K9-Ô tô2 096.802.9379 P201-C2
162 0941050274 Đỗ Thị Mơ SK162 ĐH-K9- ĐT3   P201-C2
163 0941030194 Đại Văn Nam SK163 ĐH-K9-Ô tô2 097.872.2378 P201-C2
164 0941010627 Nguyễn Văn Nam SK164 ĐH-K9- CK7   P201-C2
165 0941030225 Trần Hoàng Nam SK165 ĐH-K9-Ô tô2 0163.414.1041 P201-C2
166 0941050193 Nguyễn Thị Nga SK166 ĐH-K9- ĐT3   P201-C2
167 0941270083 Vũ Thị Nguyệt Nga SK167 ĐH-K9- TCNH2 0962.766.359 P201-C2
168 0941070626 Nguyễn Thị Ngân SK168 ĐH-K9- KT7 0164.874.7258 P201-C2
169 0941090322 Đặng Thị Ngọc SK169 ĐH-K9-QTKD4   P201-C2
170 0941090107 Ngô Kim Ngọc SK170 ĐH-K9- QTKD 2 0963.683.624 P201-C2
171 0941070269 Ngô Minh Ngọc  SK171 ĐH-K9-KT3   P201-C2
172 0941070652 Nguyễn Thị Ngọc SK172 ĐH-K9- KT8 0989.695.899 P201-C2
173 0941090035 Đinh Trung Nguyên SK173 ĐH-K9- QTKD 1 0163.926.9524 P201-C2
PHÒNG 202-C2
174 0941050600 Nguyễn Như Nhài SK174 ĐH-K9-ĐT7   P202-C2
175 0941090069 Nguyễn Thị Nhàn SK175 ĐH-K9- QTKD 1 0162.687.3541 P202-C2
176 0941090124 Trần Văn Nhanh SK176 ĐH-K9- QTKD 2 0163.936.6894 P202-C2
177 0941050645 Nguyễn Tài Nhất SK177 ĐH-K9-ĐT7   P202-C2
178 0941090052 Giang Bá Nhuận SK178 ĐH-K9- QTKD 1 0962.235.380 P202-C2
179 0941090157 Phạm Thị Nhung SK179 ĐH-K9- QTKD 2 0167.210.6730 P202-C2
180 0941070139 Trần Thị Phương Oanh SK180 ĐH-K9-KT2   P202-C2
181 0941070139 Trần Thị Phương Oanh SK181 ĐH-K9- QTKD 2 0968.271.833 P202-C2
182 0941020048 Trần Văn Phú SK182 ĐH-K9- CĐT1   P202-C2
183 0941030379 Trần Mạnh Phúc SK183 ĐH-K9- Ô tô4   P202-C2
184 0941070704 Lê Thị Phương SK184 ĐH-K9- KT8 0167.335.3025 P202-C2
185 0941060149 Nguyễn Đức Phương SK185 ĐH-K9- KHMT2   P202-C2
186 0941090146 Nguyễn Thanh Phương SK186 ĐH-K9- QTKD 2 0166.231.6427 P202-C2
187 0941070430 Nguyễn Thị Phương SK187 ĐH-K9-KT5   P202-C2
188 0941070450 Nguyễn Thị Phương SK188 ĐH-K9-KT5   P202-C2
189 0941070534 Nguyễn Thị Phương SK189 ĐH-K9-KT6   P202-C2
190 0941050005 Tạ Thị Phương SK190 ĐH-K9- ĐT1   P202-C2
191 0941030230 Trần Nguyên Phương SK191 ĐH-K9-Ô tô2 098.344.5392 P202-C2
192 0941070126 Vũ Thị Phương SK192 ĐH-K9-KT2   P202-C2
193 0941070492 Vũ Thị Phương SK193 ĐH-K9-KT6   P202-C2
194 0941030176 Dương Hữu Quang SK194 ĐH-K9-Ô tô1   P202-C2
195 0941030253 Nguyễn Bùi Quang SK195 ĐH-K9-Ô tô2 0167.330.5106 P202-C2
196 0941030193 Nguyễn Văn Quang SK196 ĐH-K9-Ô tô2 0162.873.8061 P202-C2
197 0941360063 Tạ Văn Quang SK197 ĐH-K9-KTPM1   P202-C2
198 0941060157 Đinh Văn Quảng SK198 ĐH-K9- KHMT2   P202-C2
199 0941060083 Nguyễn Ngọc Quân SK199 ĐH-K9- KHMT1   P202-C2
200 0941010552 Phạm NGọc Quý SK200 ĐH-K9- CK7   P202-C2
201 0941360004 Nguyễn Như Quyên SK201 ĐH-K9-KTPM1   P202-C2
202 0941070739 Trương Thị Quyên SK202 ĐH-K9- KT8 0166.301.6273 P202-C2
203 0941010568 Lê Đức Quyền SK203 ĐH-K9- CK7   P202-C2
204 0941030111 Đào Văn Quỳnh SK204 ĐH-K9-Ô tô1   P202-C2
205 0941090140 Hoàng Như Quỳnh SK205 ĐH-K9- QTKD 2 0167.548.1721 P202-C2
206 0941050113 Nguyễn Thị Quỳnh SK206 ĐH-K9- ĐT2   P202-C2
207 0941070585 Nguyễn Thị Quỳnh SK207 ĐH-K9- KT7 0967.561.549 P202-C2
208 0941090369 Trần Thị Thúy Quỳnh SK208 ĐH-K9-QTKD5   P202-C2
209 0941030285 Nguyễn Duy Sang SK209 ĐH-K9-Ô tô2 0163.936.0068 P202-C2
210 0941030218 Hà Quang Sơn SK210 ĐH-K9-Ô tô2 097.991.2785 P202-C2
211 0941090130 Nguyễn Hồng Sơn SK211 ĐH-K9- QTKD 2 0963.901.392 P202-C2
212 0941360039 Nguyễn Trung Sơn SK212 ĐH-K9-KTPM1   P202-C2
213 0941090154 Nguyễn Văn Sơn SK213 ĐH-K9- QTKD 2 0168.418.5637 P202-C2
214 0941240228 Vũ Ngọc Sơn SK214 ĐH-K9-TĐH3   P202-C2
215 0941050623 Nguyễn Văn Sự SK215 ĐH-K9-ĐT7   P202-C2
216 0941040022 Nguyễn Thị Thanh Tâm SK216 ĐH-K9-Điện 1   P202-C2
PHÒNG 203-C2
217 0941030279 Phạm Văn Thái SK217 ĐH-K9-Ô tô2 0168.948.5439 P203-C2
218 0941050470 Bùi Mai Thanh SK218 ĐH-K9- ĐT5   P203-C2
219 0941070879 Phùng Thị Nhật Thanh SK219 ĐH-K9- KT8 0167.794.2289 P203-C2
220 0941060152 Thân Văn Thanh SK220 ĐH-K9- KHMT2   P203-C2
221 0941090063 Trần Thị Thanh SK221 ĐH-K9- QTKD 1 0979.360.649 P203-C2
222 0941070101 Vũ Thị Thanh SK222 ĐH-K9-KT2   P203-C2
223 0941090536 Ngô Thị Xuân Thành SK223 ĐH-K9-QTKD6   P203-C2
224 0941040479 Nguyễn Văn Thành SK224 ĐH-K9-Điện 5   P203-C2
225 0941270101 Trần Đình Thành SK225 ĐH-K9- TCNH2 0165.736.4025 P203-C2
226 0941030267 Nguyễn Đình Thảnh SK226 ĐH-K9-Ô tô2 0164.283.7321 P203-C2
227 0941050298 Dương Thị Thao SK227 ĐH-K9- ĐT4   P203-C2
228 0941360416 Vũ Đức Thao SK228 ĐH-K9-KTPM1   P203-C2
229 0941270092 Đinh Thị Phương Thảo SK229 ĐH-K9- TCNH2 0965.242.916 P203-C2
230 0941090024 Nguyễn Thị Thảo SK230 ĐH-K9- QTKD 1 0973.343.192 P203-C2
231 0941040339 Nguyễn Văn Thảo SK231 ĐH-K9- Ô tô3   P203-C2
232 0941100279 Ngô Thị Thắm SK232 ĐH-K9-May 4   P203-C2
233 0941040185 Dương Ngô Thắng SK233 ĐH-K9-Điện 2   P203-C2
234 0941040307 Đỗ Đình Thắng SK234 ĐH-K9- Ô tô3   P203-C2
235 0941090165 Đồng Đức Thắng SK235 ĐH-K9- QTKD 2 0163.890.7110 P203-C2
236 0941030229 Nguyễn Tiến Thắng SK236 ĐH-K9-Ô tô2 0165.970.4391 P203-C2
237 0941040492 Tô Văn Thế SK237 ĐH-K9- ĐiỆN 6   P203-C2
238 0941090164 Nguyễn Mạnh Thìn SK238 ĐH-K9- QTKD 2 0969.143.2880 P203-C2
239 0941070565 Nguyễn Quỳnh Thơ SK239 ĐH-K9- KT7 0963.010.916 P203-C2
240 0941090555 Ngô Thị Thơm SK240 ĐH-K9-QTKD6   P203-C2
241 0941090526 Mạc Thị Thu SK241 ĐH-K9-QTKD6   P203-C2
242 0941070559 Nguyễn Thị Thu SK242 ĐH-K9- KT7 0963.241.096 P203-C2
243 0941070721 Trịnh Thị Thu SK243 ĐH-K9- KT8 0962.615.842 P203-C2
244 0941360401 Lê Thị Hải Thuận  SK244 ĐH-K9-KTPM1   P203-C2
245 0941040114 Hoàng Thị Thùy SK245 ĐH-K9-Điện 2   P203-C2
246 0941070093 Nguyễn Thị Thu Thủy SK246 ĐH-K9-KT2   P203-C2
247 0941040098 Trần Thị Thủy SK247 ĐH-K9-Điện 1   P203-C2
248 0941070561 Nguyễn Thanh Thúy SK248 ĐH-K9- KT7 0169.288.8965 P203-C2
249 0941070407 Nguyễn Thị Thương SK249 ĐH-K9-KT5   P203-C2
250 0941070147 Phạm Thị Thương SK250 ĐH-K9-KT2   P203-C2
251 0941060061 Lê Thế Tiệm SK251 ĐH-K9- KHMT1   P203-C2
252 0941040049 Nguyễn Mạnh Tiến SK252 ĐH-K9-Điện 1   P203-C2
253 0941360140 Nguyễn Ngọc Tiến SK253 ĐH-K9-KTPM2   P203-C2
254 0941020088 Nguyễn Hữu Tiệp SK254 ĐH-K9- CĐT1   P203-C2
255 0941100384 Nguyễn Thị Tình SK255 ĐH-K9-May 5   P203-C2
256 0941360412 Lê Sỹ Toản SK256 ĐH-K9-KTPM1   P203-C2
257 0941010230 Ngô Quốc Toản SK257 ĐH-K9- CK3   P203-C2
258 0941020069 Nguyễn Minh Toản SK258 ĐH-K9- CĐT1   P203-C2
259 0941030149 Nguyễn Trọng Toán SK259 ĐH-K9-Ô tô1   P203-C2
PHÒNG 301-C2
260 0941080099 Vũ Duy Tôn SK260 ĐH-K9- Nhiệt 2   P301-C2
261 0941070634 Phạm Thị Thu Trà SK261 ĐH-K9- KT7 0168.219.0317 P301-C2
262 0941090096 Đỗ Thị Huyền Trang SK262 ĐH-K9- QTKD 2 0965.919.294 P301-C2
263 0941040315 Nguyễn Thị Mai Trang SK263 ĐH-K9- Ô tô3   P301-C2
264 0941360013 Nguyễn Thu Trang SK264 ĐH-K9-KTPM1   P301-C2
265 0941070782 Phan Thị Linh Trang SK265 ĐH-K9-KT1   P301-C2
266 0941100299 Trần Thị Trang SK266 ĐH-K9-May 4   P301-C2
267 0941010214 Nguyễn Quang Triệu SK267 ĐH-K9- CK3   P301-C2
268 0941040088 Nguyễn Đức Trung SK268 ĐH-K9-Điện 1   P301-C2
269 0941040104 Nguyễn Thành Trung SK269 ĐH-K9-Điện 7   P301-C2
270 0941060022 Đinh Đức Tú SK270 ĐH-K9- KHMT1   P301-C2
271 0941090108 Nguyễn Bá Minh Tú SK271 ĐH-K9- QTKD 2 0973.399.465 P301-C2
272 0941360152 Phùng Minh Tú SK272 ĐH-K9-KTPM2   P301-C2
273 0941360065 Chử Quốc Tuấn SK273 ĐH-K9-KTPM1   P301-C2
274 0941240289 Phan Văn Tuệ SK274 ĐH-K9-TĐH3   P301-C2
275 0941010405 Nguyễn Kim Tùng SK275 ĐH-K9- CK5   P301-C2
276 0941020005 Nguyễn Văn Tuyên SK276 ĐH-K9- CĐT1   P301-C2
277 0941050158 Nguyễn Thị Tuyến SK277 ĐH-K9- ĐT2   P301-C2
278 0941090072 Phùng Thị Tuyết SK278 ĐH-K9- QTKD 1 0988.691.935 P301-C2
279 0941100314 Lê Xuân Tư SK279 ĐH-K9-May 4 0164.837.4217 P301-C2
280 0941010575 Nguyễn Văn Tưởng SK280 ĐH-K9- CK7   P301-C2
281 0941020042 Trần Thọ Tưởng SK281 ĐH-K9- CĐT1   P301-C2
282 0941070284 Nguyễn Phương Uyên SK282 ĐH-K9-KT4   P301-C2
283 0941070556 Phan Hồng Vân SK283 ĐH-K9- KT7 0127.820.6744 P301-C2
284 0941360090 Tài Lê Vi SK284 ĐH-K9-KTPM2   P301-C2
285 0941040039 Vũ Văn Vĩ SK285 ĐH-K9-Điện 1   P301-C2
286 0941020013 Ngô Văn Việt SK286 ĐH-K9- CĐT1   P301-C2
287 0941050130 Nguyễn Bùi Việt SK287 ĐH-K9- ĐT2   P301-C2
288 0941050048 Nguyễn Văn Việt SK288 ĐH-K9- ĐT1   P301-C2
289 0941010558 Nguyễn Văn Việt SK289 ĐH-K9- CK7   P301-C2
290 0941050097 Mai Văn Vinh SK290 ĐH-K9- ĐT2   P301-C2
291 0941030102 Nguyễn Viết Vinh SK291 ĐH-K9-Ô tô1   P301-C2
292 0941050224 Ngô Văn Vũ SK292 ĐH-K9- ĐT3   P301-C2
293 0941240241 Nguyễn Văn Vũ SK293 ĐH-K9-TĐH3   P301-C2
294 0941030444 Viên Đình Vũ SK294 ĐH-K9- Ô tô4   P301-C2
295 0941050366 Nguyễn Thị Vui SK295 ĐH-K9- ĐT4   P301-C2
296 0941040439 Nguyễn Văn Vững SK296 ĐH-K9-Điện 5   P301-C2
297 0941050472 Lê Quốc Vương SK297 ĐH-K9- ĐT5   P301-C2
298 0941100313 Nguyễn Thị Vượng SK298 ĐH-K9-May 4 0164.605.5242 P301-C2
299 0941070443 Phạm Hà Vy SK299 ĐH-K9-KT5   P301-C2
300 0941070463 Lê Thị Yến SK300 ĐH-K9-KT5   P301-C2
301 0941070883 Trần Thị Hải Yến SK301 ĐH-K9- KT8 0962.719.626 P301-C2
302 0941070519 Vũ Thị Yến SK302 ĐH-K9-KT6   P301-C2
Bình luận
Ý kiến bình luận