Tin tức

Thông báo hướng dẫn thanh toán chế độ bảo hiểm thân thể đối với học sinh, sinh viên

Fri, 16/05/2014, 10:56 GMT+7

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số: 511/ĐHCN-TCHC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                        

            

Hà Nội, ngày 02 tháng 04  năm 2014

HƯỚNG DẪN

V/v thanh toán chế độ bảo hiểm thân thể đối với học sinh, sinh viên

 

Để thực hiện tốt công tác bảo hiểm thân thể học sinh, sinh viên trong trường, Nhà trường hướng dẫn một số nội dung bảo hiểm thân thể học sinh, sinh viên như sau:

1. Thời gian tham gia bảo hiểm

Học sinh, sinh viên các hệ đào tạo chính quy học tập tại trường tham gia bảo hiểm thân thể theo khóa học, và đã nộp phí bảo hiểm thân thể cho toàn bộ khóa học vào đầu năm học thứ nhất.

2. Quyền lợi của học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm

Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm thân thể được thanh toán chế độ bảo hiểm theo quy định, trong các trường hợp sau:

- Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn.

-  Phẫu thuật, nằm viện do ốm đau, tai nạn…

- Ốm đau, bệnh tật nằm viện điều trị, phẫu thuật nhưng không qua khỏi dẫn đến tử vong, được trả trợ cấp mai táng phí.

3. Chứng từ thanh toán

a) Đối với trường hợp điều trị nội trú (nằm viện)

- Giấy ra viện

- Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu người tham gia bảo hiểm phẫu thuật)

- Kết quả chụp X - quang (nếu người tham gia bảo hiểm bị gãy xương)

b) Đối với trường hợp điều trị ngoại trú (không nằm viện)

- Sổ khám bệnh (ghi rõ thương tật).

- Kết quả chụp X - quang (nếu người tham gia bảo hiểm bị gãy xương)

Ghi chú: các chứng từ phải có dấu đỏ pháp lý của cơ sở khám chữa bệnh.

4. Nơi giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể

Bộ phận chế độ - Phòng Tổ chức Hành chính: Phòng 106 Nhà A1

Điện thoại liên hệ: 0437655121 (209)

5. Tổ chức thực hiện

a) Phòng Tổ chức Hành chính: chủ trì, phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, phổ biến và giải quyết chế độ bảo hiểm cho HSSV theo quy định.

b) Các khoa, trung tâm đào tạo: tuyên truyền, phổ biến nội dung hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể đến HSSV đang học tập tại đơn vị./. 

     

 

Nơi nhận:

- Giám hiệu (báo cáo);

- Các đơn vị (triển khai thực hiện);

- Lưu VT-TCHC.

         

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCHC

 

(đã ký)

 

 

  Nguyễn Văn Thiện

 

Bình luận
Ý kiến bình luận
Luong Thi Kim Dao (06/06/2016 14:55)
Cháu bị gãy xương đòn trái mổ lấy đinh vít ra mà không nằm viện du 24 giờ vậy có được thanh toán bảo hiểm không
Trang (19/04/2016 08:20)
xin hỏi, học sinh đi mổ tim bẩm sinh năm 2015 có được thanh toán bảo hiểm thân thể không?
Hiệp (04/03/2015 12:24)
Xin hỏi, vậy nhập viện tại bệnh viện da liễu có được thanh toán bảo hiểm không?
Cám ơn
Nguyễn Tôn Hùng (29/07/2014 09:29)
tháng 11 năm 2013 em có nằm viện Bạch Mai 1 tháng do bị bệnh Viêm Gan B. em có đóng bảo hiểm nhưng do chưa lấy được thẻ nên em k được trừ bảo hiểm trực tiếp vào hóa đơn viện phí. khi ra viện em mới được nhận thẻ. trong thẻ có ghi thẻ có hiệu lực trước khi em nằm viện. nhưng giờ cũng một thời gian rồi, em không còn giữ được giấy ra viện và giấy thanh toán viện phí. em muốn hỏi giờ em muốn xin làm bảo hiểm để thanh toán có được không ạ