Tin tức

Thông báo: V/v thu BHYT bắt buộc của học sinh – sinh viên

Sun, 14/09/2014, 15:58 GMT+7

Bộ công thương
Trường đại học công nghiệp Hà Nội
_______________________
Số: 1460/TB-ĐHCN
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                Hà nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

 
Thông báo
 
V/v thu BHYT bắt buộc của học sinh – sinh viên
 
 
     Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) của Quốc hội Khóa XII, kỳ họp thứ tư số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 ;
     Căn cứ Nghị định Số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT ;
     Căn cứ công văn số 149/BHXHQ ngày 04/06/2014 của Bảo hiểm xã hội Quận Bắc Từ Liêm ‘Thực hiện BHYT HSSV năm học 2014-2015’ ;
     Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội hướng dẫn thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên như sau :
I-      Đối tượng tham gia :
-   Học sinh, sinh viên đang theo học tại trường là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.
-   Các đối tượng đã có thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo, chính sách… đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ thì phô tô thẻ BHYT nộp cho Phòng Thu học phí.
II- Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên :
Mức đóng BHYT bằng 3% mức lương tối thiểu chung x số tháng tham gia. Năm học 2014-2015 học sinh, sinh viên tiếp tục được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%, chỉ phải đóng 70%. Mức đóng cụ thể :
 
              1.150.000 đồng x 3% x 12 tháng x 70% = 289.800 đồng
                        (Hai trăm tám mươi chín ngàn tám trăm đồng)
 
 
    Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo :
 
1.     Yêu cầu 100% sinh viên trong trường tham gia BHYT theo luật định (trừ những trường hợp đã có thẻ BHYT năm học 2014-2015)
2.     Học sinh, sinh viên đóng tiền BHYT cùng với nộp học phí học kỳ I của năm học tại Phòng Thu học phí.
 
·        Hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên không tham gia BHYT :
-   Hạ điểm rèn luyện, không xét khen thưởng.
-   Nếu hết hạn mà sinh viên cố tình không tham gia BHYT Nhà trường sẽ áp dụng hình thức kỷ luật.
 
                                                                                                            KT. Hiệu trưởng
 Nơi nhận :                                                                                       Phó hiệu trưởng
-   Các Khoa, TTĐT trong trường ;                                                        
-   TT QLCL, TTNNTH ;                                                                        (Đã ký)
-   Sinh viên toàn trường
-   Lưu VT, TCKT.                                 
 
                                                                                                TS. Hà Xuân Quang

 

 

Bình luận
Ý kiến bình luận
Ngo Duc Hung (19/01/2015 23:01)
Cho toi hoi dau nam hoc 2014,2015 chung toi da dong bhyt bat buoc la 289800 dong.Nhung sao bay gio truong Tieu hoc Kim Dong phuong Binh Thang,Di An Binh Duong lai thu bo sung them hon 100000 nghin dong nua la sao?
Cao xuân Hưng (10/12/2014 09:00)
em đóng tiền mà vẫn chưa có bảo hiểm y tê bây giờ phải làm thế nào ạ
Đào Thị Thùy (29/09/2014 13:31)
E muốn hỏi, e mới đóng học phí nhập học, nh vì lý do riêng e muốn rút lại học phí và hồ sơ nhập học, e có rút được không ạ
Đào Thị Thùy (24/09/2014 19:39)
EM muốn hỏi, em đã tham gia bảo hiểm nhân thọ, thời gian tham gia bao hiem vẫn còn rất nhiều năm nữa và công ty BHNT sẽ bảo vệ sức khỏe cho em, vậy e có bắt buộc phải đóng BHYT nữa không ạ vì e thấy không cần có đến 2 BH