Tin tức

Thông báo về điểm thi OLYMPIC Toán cấp trường lần 1 năm 2015

Wed, 11/03/2015, 10:12 GMT+7

Kết quả của cuộc thi Olypic Toán cấp trường lần 1 năm 2015

KẾT QUẢ ĐIỂM THI CHUNG KẾT OLYMPIC 
MÔN : TOÁN
             
STT Mã số SV Họ và tên SBD LỚP Điểm bằng số  Kết quả
1 0941050645 Nguyễn Tài Nhất CK18 ĐH-K9-ĐT7 9 Giải Nhất
2 0841070329 Giang Văn Thảo CK45 ĐH-K8-KT5 9 Giải Nhất
3 0941020108 Đinh Đại Lâm CK13 ĐH-K9- CĐT2 8.5 Giải Nhất
4 0941070437 Uông Thị Vân Anh CK03 ĐH-K9-KT5 8 Giải Nhì
5 0941070450 Nguyễn Thị Phương CK20 ĐH-K9-KT5 8 Giải Nhì
6 0941030081 Nguyễn Xuân Hạnh CK32 ĐH-K9- Ô TÔ6 8 Giải Nhì
7 0841070277 Nguyễn Thị Bào CK34 ĐH-K8-KT4 8 Giải Nhì
8 0941240054 Nguyễn Văn Nhật CK39 ĐH-K9-CLC Điện 8 Giải Nhì
9 0941270028 Trần Thị Chinh CK06 ĐH-K9- TCNH1 7 Giải Ba
10 0941070782 Phan Thị Linh Trang CK27 ĐH-K9-KT1 7 Giải Ba
11 0841070420 Nguyễn Văn Bằng CK35 ĐH-K8-KT6 7 Giải Ba
12 0941040172 Nguyễn Xuân Thiết CK41 ĐH-K9-CLC Điện 7 Giải Ba
13 0941360139 Nguyễn Tuấn Anh CK01 ĐH-K9-KTPM2 5.5 Khuyến khích
14 0941070375 Phạm Thị Linh Chi CK05 ĐH-K9-KT5 5.5 Khuyến khích
15 0941060174 Lưu Mạnh Duy CK08 ĐH-K9- KHMT2 5.5 Khuyến khích
16 0941070305 Nguyễn Thị Giang CK10 ĐH-K9-KT4 5.5 Khuyến khích
17 0941070534 Nguyễn Thị Phương CK21 ĐH-K9-KT6 5.5 Khuyến khích
18 0941240345 Đặng Anh Vận CK44 ĐH-K9-CLC Điện 5.5 Khuyến khích
19 0941270052 Nguyễn Thị Thu Hương CK11 ĐH-K9- TCNH1 4  
20 0941050298 Dương Thị Thao CK24 ĐH-K9- ĐT4 4  
21 0941040309 Nguyễn Văn Tiến CK42 ĐH-K9-CLC Điện 3.5  
22 0941040115 Nguyễn Sỹ Tuấn CK43 ĐH-K9-CLC Điện 3.5  
23 0941070421 Trần Thị Anh CK02 ĐH-K9-KT5 3  
24 0941360106 Trần Thế Cao CK04 ĐH-K9-KTPM2 3  
25 0941070193 Lê Kim Liên CK14 ĐH-K9-KT3 3  
26 0941070492 Trịnh Thị Liên CK15 ĐH-K9-KT6 3  
27 0941070619 Ngô Thị Lý CK16 ĐH-K9- KT7 3  
28 0941360416 Vũ Đức Thao CK25 ĐH-K9-KTPM1 3  
29 0941010214 Nguyễn Quang Triệu CK28 ĐH-K9- CK3 3  
30 0941060712 Lê Thị Phượng CK30 ĐH-K9- KT8 3  
31 0941010501 Ngô Văn Vinh CK31 ĐH-K9- CK6 3  
32 0941010074 Nguyễn Anh Đức CK36 ĐH-K9-CLCCK2 3  
33 0941010238 Trương Hữu Đức CK37 ĐH-K9-CLCCK2 3  
34 0841070507 Nguyễn Thị Ngọc CK38 ĐH-K8-KT6 3  
35 0941040161 Lê Văn Đại CK09 ĐH-K9-Điện 2 2.5  
36 0941050366 Nguyễn Thị Vui CK29 ĐH-K9- ĐT4 2.5  
37 0841030219 Đào Thế Anh CK33 ĐH-K8-Ô tô 3 2.5  
38 0941090052 Giang Bá Nhuận CK19 ĐH-K9- QTKD 1 2  
39 0941070407 Nguyễn Thị Thương CK26 ĐH-K9-KT5 2  
40 0941360089 Nguyễn Văn Cường CK07 ĐH-K9-KTPM2 1.5  
41 0941070604 Nguyễn Thị Lành CK12 ĐH-K9- KT7 1.5  
             
      Hà nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015
Bình luận
Ý kiến bình luận