Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Quản lý chất lượng trang phục Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160104031320804 Lớp ưu tiên: ĐH May 4-K8_K8
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0841100251 Chu Thị Châm 4
2 0841100310 Vũ Thị Chăm 5.5
3 0841100258 Lê Thị Diệu 5
4 0841100323 Nguyễn Thuỳ Dung 7
5 0841100308 Phạm Thị Kim Dung 6.5
6 0841100293 Phạm Thị Duyên 5.5
7 0841100275 Bùi Thị Ngọc Hà 7.5
8 0841100278 Đặng Thị Hà ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
9 0841100281 Vũ Thị Hái 4
10 0841100280 Đàm Thị Hải 3.5
11 0841100244 Phạm Thị Hải 4
12 0841100309 Nguyễn Thị Hằng 6
13 0841100256 Phạm Thị Hạnh 5
14 0841100311 Phạm Thị Hạnh 7
15 0841100296 Vũ Thu Hạnh 6
16 0841100316 Phạm Thị Hậu 4.5
17 0841100269 Nguyễn Thị Hoà 6.5
18 0841100289 Nguyễn Thị Thu Hoài 7.5
19 0841100270 Tô Minh Hoàng 2
20 0841100282 Bùi Thị Hồng 4
21 0841100298 Nguyễn Thị Hồng 2
22 0841100283 Vũ Thị Huế 6.5
23 0841100287 Phạm Thị Hương 8
24 0841100260 Cao Thị Hường 6
25 0841100267 Đặng Thị Huyền 8
26 0841100272 Lê Thị Huyền 7
27 0841100257 Nguyễn Thị Khánh Huyền 5
28 0841100252 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 6
29 0841100246 Nguyễn Thị Lan 6.5
30 0841100286 Hoàng Thị Lệ 6.5
Trang       Từ 1 đến 30 của 70 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10