Tin tức

Kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ phụ thứ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Wed, 17/08/2016, 08:29 GMT+7

v/v Kế hoạch thu, nộp kinh phí học kỳ phụ thứ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ

Bình luận
Ý kiến bình luận