Tin tức

Kế hoạch bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên LTTC-ĐH Kế toán 2 khóa 3

Tue, 20/12/2011, 08:06 GMT+7

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số :/TB-ĐHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

 Kế hoạch bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp cho SV LTTC-ĐH Kế toán 2 khóa 3

I/ Kế hoạch bế giảng khoá học: 

Căn cứ kế hoạch đào tạo lớp liên thông Trung cấp - Đại học Kế toán 2 khóa 3, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kế hoạch Bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp cho lớp như sau: 

* Thời gian: 14h chiều thứ bảy ngày 24/12/2011.

* Địa điểm: Tầng 2, Hội trường A Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

* Yêu cầu đối với sinh viên

- Sinh viên nhận bằng và bảng điểm ngay sau lễ bế giảng tại hội trường;

- Trường hợp sinh viên không đến dự lễ bế giảng và nhận bằng tốt nghiệp theo kế hoạch, sau 1 tuần, sinh viên đến Bộ phận nghiệp vụ phòng Đào tạo trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vào các ngày thứ 2, thứ 5 hàng tuần để nhận bằng. 

*Lưu ý: 

- Sinh viên trực tiếp đến nhận bằng tốt nghiệp;

- Khi nhận bằng phải xuất trình thẻ HS-SV hoặc CMND.  

II/ Phân công thực hiện 

1. Phòng Công tác học sinh-sinh viên 

- Chuẩn bị quyết định khen thưởng, giấy khen;

- Trang trí hội trường, chuẩn bị loa đài cho buổi lễ bế giảng theo kế hoạch. 

2. Phòng Quản trị 

Chuẩn bị hội trường theo kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính-Kế toán 

- Phát tiền thưởng cho học sinh theo kế hoạch bế giảng khoá học. 

4. Phòng Đào tạo 

Chuẩn bị Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm, Quyết định và Danh sách học sinh tốt nghiệp.

5. Khoa Kế toán kiểm toán, Trung tâm phát triển giáo dục và đào tạo

Tổ chức lễ bế giảng khoá học theo hướng dẫn “ TỔ CHỨC BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO” ngày 11/04/2008.

Vậy, yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức Lễ bế giảng và cấp bằng đúng kế hoạch ./.

K/THIỆU TRƯ­ỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯ­ỞNG 

( Đã ký )

Kim Xuân Phương 

Bình luận
Ý kiến bình luận