Tin tức

Tập huấn cán bộ viên chức năm học 2011 - 2012

Mon, 07/11/2011, 11:28 GMT+7

Nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo trong nhà trường, sáng 06/11/2011, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác đầu năm học cho hơn 800 cán bộ, giáo viên, công nhân viên đang tham gia giảng dạy, công tác tại trường.

Tại hội nghị tập huấn, TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu quán triệt công tác đầu năm học và nêu những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011 - 2012, các giải pháp thực hiện; đồng thời định hướng công tác tổ chức tập huấn cán bộ viên chức (CBVC) tại các đơn vị trong trường.


TS. Trần Đức Quý phát biểu tại Hội nghị

Năm học 2011 - 2012, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tập trung các nguồn lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo. Rà soát lại cơ cấu ngành nghề đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu xã hội vừa phải đảm bảo đầu vào ổn định. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh, công tác quản lý đào tạo đảm bảo đúng quy chế, công khai, minh bạch và hiệu quả.

2. Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định trường đại học của Bộ GD&ĐT. Hoàn chỉnh xây dựng chuẩn đầu ra cho các loại hình, trình độ đào tạo. Tiếp tục triển khai và duy trì hoạt động 5S trong toàn trường, cải tiến hệ thống quản lý ISO 9001:2008.

3. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường. Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng trang thiết bị hiện có.

4. Triển khai các loại hình đào tạo mới, đào tạo kỹ sư/cư nhân chất lượng cao, đào tạo đại học, sau đại học, mở rộng đào tạo hợp tác quốc tế. Tiến hành xây dựng đề án thành lập trường Cao đẳng nghề trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

5. Triển khai kế hoạch kiện toàn công tác tổ chức trong toàn trường, thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn. Tiến hành phân cấp nhiều hơn cho các đơn vị, thí điểm khoán quản trong một số lĩnh vực, một số đơn vị.

6. Triển khai sâu rộng hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn trường. Tăng cường hoạt động tư vấn khoa học, chuyển giao công nghệ và tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mang thương hiệu của Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, trao đổi giảng viên, sinh viên…

7. Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên. Xây dựng cơ chế thu hút người tài có học hàm, học vị cao về trường công tác.

8. Tổ chức tốt công tác tài chính của nhà trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ viên chức, HSSV, hoàn thiện các quy định về phân phối đảm bảo công khai, công bằng.

9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và các hoạt động giảng dạy, học tập. Hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý nhân sự, lao động, tiền lương, khoa học công nghệ, quản lý văn bản, học trực tuyến...

10. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng năm học mới, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chuẩn bị tốt công tác đăng cai hội thao các trường trong Bộ Công Thương… hướng đến lễ kỷ niệm 115 năm xây dựng và phát triển Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 - 2013).

Theo kế hoạch, hội nghị tập huấn cấp đơn vị đã diễn ra vào buổi chiều cùng ngày, tập trung vào 3 nội dung chính:

- Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 của đơn vị.

- Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của đơn vị.

- Phân tích, đánh giá, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đào tạo của đơn vị và Nhà trường.

Bình luận
Ý kiến bình luận