Tin tức

Đánh giá kiểm chứng của BV với hệ thống QMS 9001:2008 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Fri, 07/10/2011, 08:03 GMT+7

Thực hiện kế hoạch đánh giá định kỳ của tổ chức BV với hệ thống vận hành QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Hiệu trưởng nhà trường ra Thông báo số 1552/TB-ĐHCN ngày 28 tháng 9 năm 2011 Về việc thực hiện Kế hoạch đánh giá ngoài của BV với hệ thống QMS ISO 9001:2008.

Ngày 3 tháng 10 năm 2011, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài BV đã đến làm việc tại Trường. Sau lễ khai mạc tại Phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Đoàn tiến hành đánh giá các đơn vị trong trường theo như kế hoạch đã thông báo.

 

Hoạt động đánh giá ngoài của BV với hệ thống QMS ISO 9001:2008 diễn ra trong hai ngày: 3 và 4 tháng 10 năm 2011. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài BV đánh giá 18 đơn vị trong Trường: Ban Giám hiệu, Ban ISO, TT Việt Hàn, Khoa Mác Lênin, Khoa CN Ô tô, Phòng Đào tạo, Phòng TCHC, Khoa CN May - TKTT, TT Việt - Nhật, Phòng HTQT, TT Thông tin - Thư viện, Phòng Quản trị, Trạm y tế, Khoa Tại chức, Khoa GD TCQP, Khoa Sư phạm - Du lịch, TT Dịch vụ- Nhà ăn, Phòng TCKT, TT Ký túc xá. Hoạt động đánh giá diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, trên tinh thần hợp tác, trách nhiệm. Qua quá trình đánh giá tại các đơn vị trong Trường, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài BV đã chỉ ra những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy, đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế, chưa phù hợp cần khắc phục, từ đó đưa ra các khuyến nghị phù hợp giúp các đơn  vị cũng như nhà trường cải thiện nâng cao chất lượng trong hệ thống vận hành QMS ISO 9001:2008.

 

16h ngày 4 tháng 10 năm 2011, tại phòng Hội thảo tầng 2 nhà A7, Chương trình đánh giá ngoài của BV với hệ thống QMS ISO 9001:2008 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bế mạc. Trong buổi bế mạc, các chuyên gia đánh giá ngoài công bố kết quả đánh giá các đơn vị, lấy ý kiến phản hồi từ các đơn vị và đưa ra bản tổng kết kết quả đánh giá.

 

Theo dự kiến, Nhà trường sẽ tiến hành họp thống nhất, xác định nguyên nhân và cách thức triển khai các hành động khắc phục các điểm không phù hợp trong hệ thống vận hành QMS ISO 9001:2008. Sau đó tiến hành triển khai hoạt động khắc phục các điểm không phù hợp trong toàn trường.

Bình luận
Ý kiến bình luận