Tin tức

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe cho CBVC và khám sức khỏe đợt cuối cho HSSV năm 2011

Wed, 21/12/2011, 08:20 GMT+7

Trạm y tế thông báo tới toàn thể CBVC và HSSV kế hoạch khám sức khỏe như sau:
        1.  Kế hoạch khám sức khỏe CBVC năm 2011: Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu Nhà trường, Công đoàn trường trong việc bảo vệ sức khỏe người lao động trong đó CBVC là thành phần đóng góp không nhỏ trong việc phát triển Nhà trường. năm 2011 Nhà trường có hợp đồng với Trung tâm Y tế môi trường Bộ Công thương liên kết với y, bác sỹ bệnh viện Trung ương và Hà Nội về khám sức khỏe cho CBVC Nhà trường, vậy Trạm y tế đề nghị các Đ/C Trưởng phó các đơn vị thực hiện theo kế hoạch, kế hoạch cụ thể click vào đây.
       2.  Thông báo khám sức khỏe đợt cuối cho HSSV nhập học năm 2011: Năm 2011 Nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe cho HSSV vào tháng 9, tháng 10/2011 tuy nhiên vẫn còn một số HSSV chưa khám cả cơ sở Hà Nội và Hà Nam. Vậy Trạm y tế đề nghị các Đ/C Trưởng phó khoa, Trung tâm đào tạo triển khai tới GV chủ nhiệm lớp nhắc lớp trưởng đôn đốc các em HSSV chưa khám sức khỏe đến khám đầy đủ, kế hoạch cụ thể click vào đây.
Trạm y tế chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Đ/C CBVC và các em HSSV.

Bình luận
Ý kiến bình luận