Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Tiếng Anh chuyên ngành (KT) Trình độ: Đại học
Hình thức thi: Tự luận Số tín chỉ: 3 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 16011303380906CLC Lớp ưu tiên: ĐH Kế toán CLC 2_K9
Trang       Từ 1 đến 25 của 25 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 0941070729 Đặng Thị Vân Anh 7
2 0941070481 Nguyễn Tuấn Anh 6
3 0941070250 Nguyễn Thị Thùy Dung 7.5
4 0941070128 Bùi Thị Thu Hằng 3
5 0941070687 Phạm Hồng Hạnh 4.5
6 0941070696 Đinh Thu Huyền 3.5
7 0941270003 Nguyễn Thu Huyền ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
8 0941070385 Phan Thị Lanh 1
9 0941070116 Đỗ Mỹ Linh 4
10 0941070555 Vũ Thị Thuỳ Linh 4
11 0941070124 Đỗ Thị Hoàng Mai 4
12 0941070797 Lê Hoài Nam 5.5
13 0941070138 Trần Thu Hằng Nga 5
14 0941070327 Nguyễn Linh Nhi 4.5
15 0941070525 Ngô Thị Lan Phương 6
16 0941070756 Lê Thị Tâm 4.5
17 0941070098 Hà Thu Thanh 3.5
18 0941070504 Nguyễn Phương Thảo 6.5
19 0941070836 Trần Thị Thơm 3
20 0941070724 Lê Thị Tiến ** Chưa nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi
21 0941070672 Đinh Thị Thiên Trang 3
22 0941070612 Hoàng Thị Trang 6.5
23 0941070077 Chu Tuyết Trinh 5.5
24 0941070511 Trần Thúy Trinh 3.5
25 0941070107 Vũ Duy Tùng 6
Trang       Từ 1 đến 25 của 25 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10