Tin tức

KẾT QUẢ THI CHUNG KẾT OLYMPIC VẬT LÝ NĂM HỌC 2015-2016

Tue, 16/02/2016, 09:03 GMT+7

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI      
           KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN        
             
KẾT QUẢ  THI CHUNG KẾT OLYMPIC VẬT LÝ
NĂM HỌC 2015-2016 
             
STT Mã số SV Họ và tên LỚP Điểm bằng số  Giải  
1 1041080158 Đặng Minh Chính Nhiệt 3-K10 5    
2 1041050220 Vũ Ngọc Lâm ĐT 3- K10 7 Ba  
3 1041080033 Lê Hồng Quân Nhiệt 1-K10 7.5 Ba  
4 1041040155 Nguyễn Ngọc Tiến Điện 8-K10 6 Khuyến khích  
5 1041240219 Bùi Đức Quang TĐH 3- K10 6.5 Khuyến khích  
6 1041240236 Nguyễn Văn Quyết TĐH 3- K10 2.5    
7 1041040430 Hoàng Văn Kiên Điện 8-K10 9 Nhất  
8 1041240271 Trần Anh Tuấn TĐH 3- K10 7 Ba  
9 1041050336 Lê Việt Tiệp ĐT 4-K10 7.75 Nhì  
10 1041050361 Trần Quốc Đoàn ĐT 4-K10 4    
11 1041050197 Phùng Đức Được ĐT3-K10 6.5 Khuyến khích  
12 1041240235 Nguyễn Tuấn Anh TĐH 3- K10 1.5    
13 1041040201 Hoàng Công Hưng Điện 2-K10 5    
14 1041040148 Trần Văn Chiến Điện 2-K10 5    
15 1041050455 Mạc Thị Duyên ĐT 5-K10 1.5    
16 1041240049 Nguyễn Văn Tiến TĐH 1-K10 3.5    
17 1041050006 Đặng Minh Phương ĐT 1-K10 6 Khuyến khích  
18 0941010105 Lê Tuấn Anh CK2-K9 6.5 Khuyến khích  
19 1041100186 Lê Thị Mai Hương May 3-K10 4    
20 0941240109 Nguyễn Thị Nga CLC Đ-K9 8 Nhì  
21 0941240054 Nguyễn Văn Nhật CLC Đ-K9 9 Nhất  
22 1041050540 Nguyễn Văn Ngọc CLC CK-K9 3.5    
23 0941540174 Vương Thế Quân Hóa 5-K9 7 Ba  
24 1041010151 Thái Ngọc Thắng CLC CK-K10 2.5    
25 1041020227 Trần Văn Trường CLC CK-K10 5    
26 0941240328 Vũ Văn Định TĐH 1-K9 8.5 Nhì  
27 1041010231 Dương Văn Quyền CLC CK-K10 7.5 Ba  
             
HIỆU TRƯỞNG     TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRƯỞNG BỘ MÔN  
             
             
             
             
PGS.TS. Trần Đức Quý     Chúc Hoàng Nguyên Ngô Minh Đức  
             

 

Bình luận
Ý kiến bình luận