Kết quả thi

Bảng kết quả thi

Môn: Thiết kế xưởng ô tô Trình độ: Cao đẳng
Hình thức thi: Vấn đáp Số tín chỉ: 2 (Tối thiểu phải có 1 điểm kiểm tra thường xuyên)
Mã lớp độc lập: 160102041331604 Lớp ưu tiên: CÐ Ô tô (C03) 6_K16
Trang       Từ 1 đến 30 của 80 bản ghi.
STT Mã sinh viên Họ tên Điểm thi lần 1 Điểm thi lần 2 Ghi chú
1 1631030295 Lê Tuấn Anh 8
2 1631030355 Đỗ Xuân Bình 8
3 1631030282 Lê Thanh Bình 9
4 1631030601 Lê Văn Bình 8
5 1631030334 Nguyễn Xuân Cư 8
6 1631030266 Ngô Văn Cường 7
7 1631030477 Nguyễn Tiến Đại 7
8 1631030570 Vũ Công Định 7
9 1631030067 Trần Việt Dũng 7
10 1631030560 Phạm Công Duy 7
11 1631030506 Nguyễn Hoàng Giang 8
12 1631030087 Nguyễn Văn Giang 8
13 1631030511 Đỗ Xuân Hiệp 8
14 1631030045 Nguyễn Hồng Hiệp 8
15 1631030019 Nguyễn Hữu Hiệp 7
16 1631030187 Nguyễn Minh Hiếu 7
17 1631030423 Nguyễn Trọng Hiếu 7
18 1631030048 Đặng Xuân Hòa 7
19 1631030160 Nguyễn Đắc Minh Hoàng 7
20 1631030117 Nguyễn Văn Hoàng 7
21 1631030569 Phạm Đình Hùng 7
22 1631030171 Hoàng Văn Hướng 7
23 1631030009 Nguyễn Duy Huy 9
24 1631030113 Nguyễn Ngọc Tấn Huỳnh 7
25 1631030404 Nguyễn Hữu Khải 7
26 1631030567 Đoàn Công Kiệm 7
27 1631030401 Lê Đức Lương 7
28 1631030484 Đỗ Văn Mạnh 7
29 1631030036 Lê Văn Mạnh 7
30 1631030603 Nguyễn Duy Mạnh 7
Trang       Từ 1 đến 30 của 80 bản ghi.
Chú ý:
(*) Sinh viên phải dự thi lần 2 khi điểm tổng kết lần 1 <4 (Đào tạo theo tín chỉ) hoặc <5 (Đào tạo theo niên chế)
(*) Y/c sinh viên nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi lại lần 2 chậm nhất 2 giờ trước thời điểm thi.
(*) Sinh viên hoàn thành nộp tiền văn phòng phẩm phục vụ thi để biết điểm thi
(*) Nếu có thắc mắc về điểm thi, sinh viên làm đơn phúc tra gửi trực tuyến tại trang http://sv.qlcl.edu.vn phần "Nộp đơn phúc tra" (không gửi qua liên hệ tại trang http://qlcl.edu.vn), trong vòng 7 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi.
Liên hệ: Phòng phúc đáp và thu tiền văn phòng phẩm phục vụ thi TT QLCL tầng 8 - nhà A10