Tin tức

Điểm chuẩn Đại học năm 2013

Fri, 09/08/2013, 16:25 GMT+7

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn đại học, điểm chuẩn cao đẳng, điểm chuẩn liên thông đại học năm 2013

I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2013

II. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2013

 

III. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG NĂM 2013