Tin tức

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức phát thưởng cho sinh viên đạt giải trong kỳ thi OLP Toán và Vật lý cấp trường năm học 2015-2016

Thu, 07/04/2016, 10:12 GMT+7

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức phát thưởng cho sinh viên đạt giải trong kỳ thi OLP Toán và Vật lý cấp trường năm học 2015-2016. Thời gian 14h ngày 10/04/2016 (Chủ nhật) - Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB tầng 2 nhà A2 - Khu A

Khoa Khoa học cơ bản tổ chức phát thưởng cho sinh viên đạt giải trong kỳ thi OLP Toán và Vật lý cấp trường năm học 2015-2016. Thời gian 14h ngày 10/04/2016 (Chủ nhật) - Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB tầng 2 nhà A2 - Khu A

 

Bình luận
Ý kiến bình luận